[Snort-users] Configuring snort port to listen

Ajdin Lupčević ajdin at global.ba
Mon Aug 14 07:02:25 EDT 2017


Hello,

we have installed snort and we need to configure port that will snort 
listen and get traffic because we will send all traffic from core router 
on server that we have snort installed on.

Best regards.
-- 

*Ajdin Lupčević**
*System Administrator/Web Hosting Support

*Globalhost d.o.o. **
*Web Hosting Solutions *
*Kralja Tvrtka 15 · 72290 Novi Travnik · BiH *

*-----------------------------------------------------------------------------------------
Tel: +387 30 795 066 · Fax: +387 30 795 067
Web: www.global.ba <http://www.global.ba/> · E-mail: info at global.ba 
<mailto:info at global.ba>
--------------------------------------------------------------------------------------------
VAŽNA OBAVIJEST:
Ova elektronička pošta može sadržavati podatke povjerljive prirode i 
namijenjena je isključivo osobama naznačenima kao primateljima. Pristup 
od strane bilo koje druge osobe smatra se neovlaštenim. Ukoliko niste 
naznačeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje ili 
otkrivanje sadržaja trećim osobama je strogo zabranjeno i smatra se 
protuzakonitim. Ukoliko ste dobili ovu poruku, a niste naznačeni 
primatelj, molimo Vas da što prije obavijestite pošiljatelja poruke i 
uništite sve postojeće kopije. S obzirom na nepostojanje potpune 
sigurnosti e-mail komunikacije, Globalhost d.o.o. ne preuzima 
odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail 
poruke virusom ili drugim štetnim programom, pogrešne ili zakašnjele 
dostave poruke uslijed tehničkih problema. *

*DISCLAIMER:
This e-mail may contain confidential information and is intended only 
for those named as recipients. Access by any other person will be 
considered unauthorised. If you are not the intended recipient, any 
distribution, copying, reproduction or disclosure of its contents to 
third parties is strictly prohibited and shall be considered illegal. If 
you have received this e-mail message and are not the intended 
recipient, please inform the sender as soon as possible and destroy all 
existing copies. Since there is no complete security in e-mail 
communication, the Globalhost d.o.o. no liability for any loss incurred 
as a result of an e-mail message being infected with a virus or any 
other harmful software, mistaken or delayed delivery of a message due to 
technical problems. *
*

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.snort.org/pipermail/snort-users/attachments/20170814/e862f3c7/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ajdin.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.snort.org/pipermail/snort-users/attachments/20170814/e862f3c7/attachment.vcf>


More information about the Snort-users mailing list