[Snort-users] AUTO: AYYILDIZ, Cihan is out of the office. (returning 03.03.2014)

Cihan AYYILDIZ cihan.ayyildiz at ...15180...
Mon Feb 24 16:04:17 EST 2014


I am out of the office until 03.03.2014.

03 Mart tarihine kadar ofis dışındayım. Maillere geç dönüş yapabilirim.
Saygılarımla.


Note: This is an automated response to your message  "Snort-users Digest,
Vol 93, Issue 50" sent on 2/24/2014 7:46:53 PM.

This is the only notification you will receive while this person is away.Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ve yayınlanamaz. Mesajın yetkili alıcısı değilseniz hiçbir kısmını kopyalayamaz, başkasına gönderemez veya hiçbir şekilde kullanamazsınız. Eğer mesajın yetkili alıcısı veya yetkili alıcısına iletmekten sorumlu kişi siz değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen , Securitas Güvenlik Hizmetleri a.ş, ve Hissedarı Olduğu diğer şirketler bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konusunda bir garanti vermemektedir. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

This e-mail and its attachments are private and confidential to the exclusive use of the individual or entity to whom it is addressed. It may also be legally confidential. Any disclosure, distribution or other dissemination of this message to any third party is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, you may not copy, forward, send or use any part of it. If you are not the intended recipient or the person who is responsible to transmit to the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message and its attachments. The sender , Securitas Guvenlik Hizmetleri a.s.and its subsidiaries do not warrant for the accuracy, currency, integrity or correctness of the information in the message and its attachments. Securitas Güvenlik Hizmetleri a.s and its subsidiaries shall have no liability with regard to the information contained in the message, its transmission, reception, storage, preservation of confidentiality, viruses or any damages caused in anyway to your computer system.
More information about the Snort-users mailing list