[Snort-users] SnortCenter v1.0-RC1

stefan dens sdens at ...1469...
Thu May 15 06:05:12 EDT 2003


Hi,

There will be a script available later today or tomorrow to upgrade from 
1.0beta to 1.0-rc1

Stefan

David Powell wrote:

>Does anyone have any suggestions for upgrading from SnortCenter v1.0 to
>v1.0-RC1????
>
>Dave Powell - Network Analyst
>Infrastructure 310-258-7140
>Herbalife IT Department
>
>
>
>
>-------------------------------------------------------
>Enterprise Linux Forum Conference & Expo, June 4-6, 2003, Santa Clara
>The only event dedicated to issues related to Linux enterprise solutions
>www.enterpriselinuxforum.com
>
>_______________________________________________
>Snort-users mailing list
>Snort-users at lists.sourceforge.net
>Go to this URL to change user options or unsubscribe:
>https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/snort-users
>Snort-users list archive:
>http://www.geocrawler.com/redir-sf.php3?list=snort-users
>  
>*****************************************************************************
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden is vertrouwelijk
en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.
Indien u per vergissing deze e-mail ontvangen hebt, gelieve deze e-mail en
de toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopieren, verdelen of ander
gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van deze e-mail en de 
toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van deze
e-mail en zijn toegevoegde bestanden is afkomstig van de auteur en
verbindt niet noodzakelijk de OVAM tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een
terzake geldig ondertekend document van de OVAM.
Deze voetnoot bevestigt dat de e-mail en zijn toegevoegde bestanden is
gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat hij volledig vrij
is van computervirussen.
*****************************************************************************

More information about the Snort-users mailing list