[Snort-users] snort.conf & commandline.

Sander Smeenk ssmeenk at ...6257...
Mon Jul 8 01:48:03 EDT 2002


Hi,

If I specify in my snort.conf:

var HOME_NET any
var EXTERNAL_NET $HOME_NET

And then start snort using '-S HOME_NET=[192.168.1.34/32]', will the
variable EXTERNAL_NET then carry the same new value assigned to HOME_NET?

Regards,
Sander.

-- 
| Waarom vind je altijd maar 1 schoen langs de kant van de weg ? 
| 1024D/08CEC94D - 34B3 3314 B146 E13C 70C8  9BDB D463 7E41 08CE C94D
More information about the Snort-users mailing list