<div dir="ltr">Hi All,<div><br></div><div>I am testing snort 2.9.7.6 with openappid on ubuntu 14.04 amd64 system as IPS using daq afpacket inline mode. But when i add rule for dropping packets as per appid filter, some filters do block webpages such as https appid filter blocks all https, some don't block like nbc appid filter and some just block for sometime till i refresh the webpage.</div><div><br></div><div>Here i tested with linkedin site, the log shows drop but i was able to browse it.</div><div><br></div><div>Here are following logs:</div><div><b>Snort version:</b></div><div><div>navneet@...103...:~/snort_src/snort-2.9.7.6$ snort -V</div><div><br></div><div>   ,,_     -*> Snort! <*-</div><div>  o"  )~   Version 2.9.7.6 GRE (Build 285) </div><div>   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: <a href="http://www.snort.org/contact#team">http://www.snort.org/contact#team</a></div><div>           Copyright (C) 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.</div><div>           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.</div><div>           Using libpcap version 1.5.3</div><div>           Using PCRE version: 8.31 2012-07-06</div><div>           Using ZLIB version: 1.2.8</div><div style="font-weight:bold"><br></div></div><div><div>navneet@...103...:~$ snort --daq-list</div><div>Available DAQ modules:</div><div>pcap(v3): readback live multi unpriv</div><div>ipfw(v3): live inline multi unpriv</div><div>dump(v3): readback live inline multi unpriv</div><div>afpacket(v5): live inline multi unpriv</div><div style="font-weight:bold"><br></div></div><div><b><br></b></div><div><b>Rule in use:</b></div><div><div>navneet@...103...:~/snort_src/snort-2.9.7.6$ cat /etc/snort/rules/local.rules </div><div>drop tcp any any -> any any (msg:"No access"; appid: linkedin linkedin_jobs linked_profile linked_inbox linkedin_upload linkedin_contac; sid:1000006; rev:004;)</div></div><div><br></div><div><br></div><div><b>Snort logs:</b></div><div><b><br></b></div><div><div>navneet@...103...:~$ sudo snort -d -A console -u snort -g snort -c /etc/snort/snort.conf -i eth0:wlan0 -Q</div><div>Enabling inline operation</div><div>Running in IDS mode</div><div><br></div><div>        --== Initializing Snort ==--</div><div>Initializing Output Plugins!</div><div>Initializing Preprocessors!</div><div>Initializing Plug-ins!</div><div>Parsing Rules file "/etc/snort/snort.conf"</div><div>PortVar 'HTTP_PORTS' defined :  [ 80:81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:9091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]</div><div>PortVar 'SHELLCODE_PORTS' defined :  [ 0:79 81:65535 ]</div><div>PortVar 'ORACLE_PORTS' defined :  [ 1024:65535 ]</div><div>PortVar 'SSH_PORTS' defined :  [ 22 ]</div><div>PortVar 'FTP_PORTS' defined :  [ 21 2100 3535 ]</div><div>PortVar 'SIP_PORTS' defined :  [ 5060:5061 5600 ]</div><div>PortVar 'FILE_DATA_PORTS' defined :  [ 80:81 110 143 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000:7001 7144:7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180:8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090:9091 9443 9999 11371 34443:34444 41080 50002 55555 ]</div><div>PortVar 'GTP_PORTS' defined :  [ 2123 2152 3386 ]</div><div>Detection:</div><div>   Search-Method = AC-Full-Q</div><div>    Split Any/Any group = enabled</div><div>    Search-Method-Optimizations = enabled</div><div>    Maximum pattern length = 20</div><div>Tagged Packet Limit: 256</div><div>Loading dynamic engine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/libsf_engine.so... done</div><div>Loading all dynamic preprocessor libs from /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/...</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_pop_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_dns_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_reputation_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_imap_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_sip_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_dnp3_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_gtp_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_dce2_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_modbus_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_smtp_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_ftptelnet_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_ssl_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_appid_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_sdf_preproc.so... done</div><div>  Loading dynamic preprocessor library /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor//libsf_ssh_preproc.so... done</div><div>  Finished Loading all dynamic preprocessor libs from /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/</div><div>Log directory = /var/log/snort</div><div>Normalizer config:</div><div>         ip4: on</div><div>     ip4::df: off</div><div>     ip4::rf: off</div><div>    ip4::tos: off</div><div>   ip4::trim: off</div><div>    ip4::ttl: on (min=1, new=5)</div><div>Normalizer config:</div><div>         tcp: on</div><div>    tcp::ecn: stream</div><div>  tcp::block: off</div><div>    tcp::rsv: off</div><div>    tcp::pad: off</div><div>tcp::req_urg: off</div><div>tcp::req_pay: off</div><div>tcp::req_urp: off</div><div>    tcp::urp: off</div><div>    tcp::opt: off</div><div>    tcp::ips: on</div><div>tcp::trim_syn: off</div><div>tcp::trim_rst: off</div><div>tcp::trim_win: off</div><div>tcp::trim_mss: off</div><div>Normalizer config:</div><div>       icmp4: on</div><div>Normalizer config:</div><div>         ip6: on</div><div>   ip6::hops: on (min=1, new=5)</div><div>Normalizer config:</div><div>       icmp6: on</div><div>Frag3 global config:</div><div>    Max frags: 65536</div><div>    Fragment memory cap: 4194304 bytes</div><div>Frag3 engine config:</div><div>    Bound Address: default</div><div>    Target-based policy: WINDOWS</div><div>    Fragment timeout: 180 seconds</div><div>    Fragment min_ttl:   1</div><div>    Fragment Anomalies: Alert</div><div>    Overlap Limit:     10</div><div>    Min fragment Length:     100</div><div>      Max Expected Streams: 768</div><div>Stream global config:</div><div>    Track TCP sessions: ACTIVE</div><div>    Max TCP sessions: 262144</div><div>    TCP cache pruning timeout: 30 seconds</div><div>    TCP cache nominal timeout: 3600 seconds</div><div>    Memcap (for reassembly packet storage): 8388608</div><div>    Track UDP sessions: ACTIVE</div><div>    Max UDP sessions: 131072</div><div>    UDP cache pruning timeout: 30 seconds</div><div>    UDP cache nominal timeout: 180 seconds</div><div>    Track ICMP sessions: INACTIVE</div><div>    Track IP sessions: INACTIVE</div><div>    Log info if session memory consumption exceeds 1048576</div><div>    Send up to 2 active responses</div><div>    Wait at least 5 seconds between responses</div><div>    Protocol Aware Flushing: ACTIVE</div><div>        Maximum Flush Point: 16000</div><div>Stream TCP Policy config:</div><div>    Bound Address: default</div><div>    Reassembly Policy: WINDOWS</div><div>    Timeout: 180 seconds</div><div>    Limit on TCP Overlaps: 10</div><div>    Maximum number of bytes to queue per session: 1048576</div><div>    Maximum number of segs to queue per session: 2621</div><div>    Options:</div><div>        Require 3-Way Handshake: YES</div><div>        3-Way Handshake Timeout: 180</div><div>        Detect Anomalies: YES</div><div>    Reassembly Ports:</div><div>      21 client (Footprint-IPS) </div><div>      22 client (Footprint-IPS) </div><div>      23 client (Footprint-IPS) </div><div>      25 client (Footprint-IPS) </div><div>      42 client (Footprint-IPS) </div><div>      53 client (Footprint-IPS) </div><div>      79 client (Footprint-IPS) </div><div>      80 client (Footprint-IPS) server (Footprint-IPS)</div><div>      81 client (Footprint-IPS) server (Footprint-IPS)</div><div>      109 client (Footprint-IPS) </div><div>      110 client (Footprint-IPS) </div><div>      111 client (Footprint-IPS) </div><div>      113 client (Footprint-IPS) </div><div>      119 client (Footprint-IPS) </div><div>      135 client (Footprint-IPS) </div><div>      136 client (Footprint-IPS) </div><div>      137 client (Footprint-IPS) </div><div>      139 client (Footprint-IPS) </div><div>      143 client (Footprint-IPS) </div><div>      161 client (Footprint-IPS) </div><div>      additional ports configured but not printed.</div><div>Stream UDP Policy config:</div><div>    Timeout: 180 seconds</div><div>HttpInspect Config:</div><div>    GLOBAL CONFIG</div><div>      Detect Proxy Usage:       NO</div><div>      IIS Unicode Map Filename: /etc/snort/unicode.map</div><div>      IIS Unicode Map Codepage: 1252</div><div>      Memcap used for logging URI and Hostname: 150994944</div><div>      Max Gzip Memory: 104857600</div><div>      Max Gzip Sessions: 225986</div><div>      Gzip Compress Depth: 65535</div><div>      Gzip Decompress Depth: 65535</div><div>    DEFAULT SERVER CONFIG:</div><div>      Server profile: All</div><div>      Ports (PAF): 80 81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000 7001 7144 7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180 8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090 9091 9443 9999 11371 34443 34444 41080 50002 55555 </div><div>      Server Flow Depth: 0</div><div>      Client Flow Depth: 0</div><div>      Max Chunk Length: 500000</div><div>      Small Chunk Length Evasion: chunk size <= 10, threshold >= 5 times</div><div>      Max Header Field Length: 750</div><div>      Max Number Header Fields: 100</div><div>      Max Number of WhiteSpaces allowed with header folding: 200</div><div>      Inspect Pipeline Requests: YES</div><div>      URI Discovery Strict Mode: NO</div><div>      Allow Proxy Usage: NO</div><div>      Disable Alerting: NO</div><div>      Oversize Dir Length: 500</div><div>      Only inspect URI: NO</div><div>      Normalize HTTP Headers: NO</div><div>      Inspect HTTP Cookies: YES</div><div>      Inspect HTTP Responses: YES</div><div>      Extract Gzip from responses: YES</div><div>      Decompress response files:   </div><div>      Unlimited decompression of gzip data from responses: YES</div><div>      Normalize Javascripts in HTTP Responses: YES</div><div>      Max Number of WhiteSpaces allowed with Javascript Obfuscation in HTTP responses: 200</div><div>      Normalize HTTP Cookies: NO</div><div>      Enable XFF and True Client IP: NO</div><div>      Log HTTP URI data: NO</div><div>      Log HTTP Hostname data: NO</div><div>      Extended ASCII code support in URI: NO</div><div>      Ascii: YES alert: NO</div><div>      Double Decoding: YES alert: NO</div><div>      %U Encoding: YES alert: YES</div><div>      Bare Byte: YES alert: NO</div><div>      UTF 8: YES alert: NO</div><div>      IIS Unicode: YES alert: NO</div><div>      Multiple Slash: YES alert: NO</div><div>      IIS Backslash: YES alert: NO</div><div>      Directory Traversal: YES alert: NO</div><div>      Web Root Traversal: YES alert: NO</div><div>      Apache WhiteSpace: YES alert: NO</div><div>      IIS Delimiter: YES alert: NO</div><div>      IIS Unicode Map: GLOBAL IIS UNICODE MAP CONFIG</div><div>      Non-RFC Compliant Characters: 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 </div><div>      Whitespace Characters: 0x09 0x0b 0x0c 0x0d </div><div>rpc_decode arguments:</div><div>    Ports to decode RPC on: 111 32770 32771 32772 32773 32774 32775 32776 32777 32778 32779 </div><div>    alert_fragments: INACTIVE</div><div>    alert_large_fragments: INACTIVE</div><div>    alert_incomplete: INACTIVE</div><div>    alert_multiple_requests: INACTIVE</div><div>FTPTelnet Config:</div><div>    GLOBAL CONFIG</div><div>      Inspection Type: stateful</div><div>      Check for Encrypted Traffic: YES alert: NO</div><div>      Continue to check encrypted data: YES</div><div>    TELNET CONFIG:</div><div>      Ports: 23 </div><div>      Are You There Threshold: 20</div><div>      Normalize: YES</div><div>      Detect Anomalies: YES</div><div>    FTP CONFIG:</div><div>      FTP Server: default</div><div>        Ports (PAF): 21 2100 3535 </div><div>        Check for Telnet Cmds: YES alert: YES</div><div>        Ignore Telnet Cmd Operations: YES alert: YES</div><div>        Ignore open data channels: NO</div><div>      FTP Client: default</div><div>        Check for Bounce Attacks: YES alert: YES</div><div>        Check for Telnet Cmds: YES alert: YES</div><div>        Ignore Telnet Cmd Operations: YES alert: YES</div><div>        Max Response Length: 256</div><div>SMTP Config:</div><div>    Ports: 25 465 587 691 </div><div>    Inspection Type: Stateful</div><div>    Normalize: ATRN AUTH BDAT DATA DEBUG EHLO EMAL ESAM ESND ESOM ETRN EVFY EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT RSET SAML SEND STARTTLS SOML TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-EXPS XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN XLICENSE X-LINK2STATE XQUE XSTA XTRN XUSR CHUNKING X-ADAT X-DRCP X-ERCP X-EXCH50 </div><div>    Ignore Data: No</div><div>    Ignore TLS Data: No</div><div>    Ignore SMTP Alerts: No</div><div>    Max Command Line Length: 512</div><div>    Max Specific Command Line Length: </div><div>       ATRN:255 AUTH:246 BDAT:255 DATA:246 DEBUG:255 </div><div>       EHLO:500 EMAL:255 ESAM:255 ESND:255 ESOM:255 </div><div>       ETRN:246 EVFY:255 EXPN:255 HELO:500 HELP:500 </div><div>       IDENT:255 MAIL:260 NOOP:255 ONEX:246 QUEU:246 </div><div>       QUIT:246 RCPT:300 RSET:246 SAML:246 SEND:246 </div><div>       SIZE:255 STARTTLS:246 SOML:246 TICK:246 TIME:246 </div><div>       TURN:246 TURNME:246 VERB:246 VRFY:255 X-EXPS:246 </div><div>       XADR:246 XAUTH:246 XCIR:246 XEXCH50:246 XGEN:246 </div><div>       XLICENSE:246 X-LINK2STATE:246 XQUE:246 XSTA:246 XTRN:246 </div><div>       XUSR:246 </div><div>    Max Header Line Length: 1000</div><div>    Max Response Line Length: 512</div><div>    X-Link2State Alert: Yes</div><div>    Drop on X-Link2State Alert: No</div><div>    Alert on commands: None</div><div>    Alert on unknown commands: No</div><div>    SMTP Memcap: 838860</div><div>    MIME Max Mem: 838860</div><div>    Base64 Decoding: Enabled</div><div>    Base64 Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Quoted-Printable Decoding: Enabled</div><div>    Quoted-Printable Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Unix-to-Unix Decoding: Enabled</div><div>    Unix-to-Unix Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Non-Encoded MIME attachment Extraction: Enabled</div><div>    Non-Encoded MIME attachment Extraction Depth: Unlimited</div><div>    Log Attachment filename: Enabled</div><div>    Log MAIL FROM Address: Enabled</div><div>    Log RCPT TO Addresses: Enabled</div><div>    Log Email Headers: Enabled</div><div>    Email Hdrs Log Depth: 1464</div><div>SSH config: </div><div>    Autodetection: ENABLED</div><div>    Challenge-Response Overflow Alert: ENABLED</div><div>    SSH1 CRC32 Alert: ENABLED</div><div>    Server Version String Overflow Alert: ENABLED</div><div>    Protocol Mismatch Alert: ENABLED</div><div>    Bad Message Direction Alert: DISABLED</div><div>    Bad Payload Size Alert: DISABLED</div><div>    Unrecognized Version Alert: DISABLED</div><div>    Max Encrypted Packets: 20  </div><div>    Max Server Version String Length: 100  </div><div>    MaxClientBytes: 19600 (Default) </div><div>    Ports:</div><div><span class="" style="white-space:pre">      </span>22</div><div>DCE/RPC 2 Preprocessor Configuration</div><div>  Global Configuration</div><div>    DCE/RPC Defragmentation: Enabled</div><div>    Memcap: 102400 KB</div><div>    Events: co </div><div>    SMB Fingerprint policy: Disabled</div><div>  Server Default Configuration</div><div>    Policy: WinXP</div><div>    Detect ports (PAF)</div><div>      SMB: 139 445 </div><div>      TCP: 135 </div><div>      UDP: 135 </div><div>      RPC over HTTP server: 593 </div><div>      RPC over HTTP proxy: None</div><div>    Autodetect ports (PAF)</div><div>      SMB: None</div><div>      TCP: 1025-65535 </div><div>      UDP: 1025-65535 </div><div>      RPC over HTTP server: 1025-65535 </div><div>      RPC over HTTP proxy: None</div><div>    Invalid SMB shares: C$ D$ ADMIN$ </div><div>    Maximum SMB command chaining: 3 commands</div><div>    SMB file inspection: Disabled</div><div>DNS config: </div><div>    DNS Client rdata txt Overflow Alert: ACTIVE</div><div>    Obsolete DNS RR Types Alert: INACTIVE</div><div>    Experimental DNS RR Types Alert: INACTIVE</div><div>    Ports: 53</div><div>SSLPP config:</div><div>    Encrypted packets: not inspected</div><div>    Ports:</div><div>      443      465      563      636      989</div><div>      992      993      994      995     7801</div><div>     7802     7900     7901     7902     7903</div><div>     7904     7905     7906     7907     7908</div><div>     7909     7910     7911     7912     7913</div><div>     7914     7915     7916     7917     7918</div><div>     7919     7920</div><div>    Server side data is trusted</div><div>    Maximum SSL Heartbeat length: 0</div><div>Sensitive Data preprocessor config: </div><div>    Global Alert Threshold: 25</div><div>    Masked Output: DISABLED</div><div>SIP config: </div><div>    Max number of sessions: 40000  </div><div>    Max number of dialogs in a session: 4 (Default) </div><div>    Status: ENABLED</div><div>    Ignore media channel: DISABLED</div><div>    Max URI length: 512  </div><div>    Max Call ID length: 80  </div><div>    Max Request name length: 20 (Default) </div><div>    Max From length: 256 (Default) </div><div>    Max To length: 256 (Default) </div><div>    Max Via length: 1024 (Default) </div><div>    Max Contact length: 512  </div><div>    Max Content length: 2048  </div><div>    Ports:</div><div><span class="" style="white-space:pre"> </span>5060<span class="" style="white-space:pre">      </span>5061<span class="" style="white-space:pre">      </span>5600</div><div>    Methods:</div><div><span class="" style="white-space:pre">  </span>  invite cancel ack bye register options refer subscribe update join info message notify benotify do qauth sprack publish service unsubscribe prack</div><div>IMAP Config:</div><div>    Ports: 143 </div><div>    IMAP Memcap: 838860</div><div>    MIME Max Mem: 838860</div><div>    Base64 Decoding: Enabled</div><div>    Base64 Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Quoted-Printable Decoding: Enabled</div><div>    Quoted-Printable Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Unix-to-Unix Decoding: Enabled</div><div>    Unix-to-Unix Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Non-Encoded MIME attachment Extraction: Enabled</div><div>    Non-Encoded MIME attachment Extraction Depth: Unlimited</div><div>POP Config:</div><div>    Ports: 110 </div><div>    POP Memcap: 838860</div><div>    MIME Max Mem: 838860</div><div>    Base64 Decoding: Enabled</div><div>    Base64 Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Quoted-Printable Decoding: Enabled</div><div>    Quoted-Printable Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Unix-to-Unix Decoding: Enabled</div><div>    Unix-to-Unix Decoding Depth: Unlimited</div><div>    Non-Encoded MIME attachment Extraction: Enabled</div><div>    Non-Encoded MIME attachment Extraction Depth: Unlimited</div><div>Modbus config: </div><div>    Ports:</div><div><span class="" style="white-space:pre"> </span>502</div><div>DNP3 config: </div><div>    Memcap: 262144</div><div>    Check Link-Layer CRCs: ENABLED</div><div>    Ports:</div><div><span class="" style="white-space:pre">  </span>20000</div><div>Reputation config: </div><div>WARNING: Can't find any whitelist/blacklist entries. Reputation Preprocessor disabled.</div><div>AppId Configuration</div><div>    Detector Path:          /etc/snort/rules</div><div>    appStats Files:         appstats-u2.log</div><div>    appStats Period:        60 secs</div><div>    appStats Rollover Size: 20971520 bytes</div><div>    appStats Rollover time: 86400 secs</div><div><br></div><div>    AppInfo read from /etc/snort/rules/odp/appMapping.data</div><div>Loading configuration file /etc/snort/rules/odp/appid.conf</div><div>AppId: adding appIds to list of referred web apps: 2032 1520 1306 1307 1308 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 137 1318 1319 1336 1337 1362 1372 1373 1424 1425 1457 1491 1619 1656 1659 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1750 1751 1752 1776 1778 1804 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1912 1913 1919 1920 1921 1923 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1931 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1953 1955 1956 1957 1958 1959 1960 </div><div>AppId: adding appIds to list of referred web apps: 1963 1963 1964 1966 1969 1970 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 629 882 711 1393 1727 1728 1821 1992 1993 1806 1822 2022 2021 2129 2131 1460 1369 1392 2057 2062 1560 665 1458 929 761 2151 2157 2158 2159 2162 2019 2072 1508 1063 2261 2664 2690 3873 3867 </div><div>Could not read configuration file /etc/snort/rules/custom/userappid.conf</div><div>LuaJIT: Version LuaJIT 2.0.2</div><div>    Setting tracker size to 207</div><div>AppInfo: AppId 151 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 3861 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 3970 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 939 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 939 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 1697 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 3971 is UNKNOWN</div><div>AppInfo: AppId 3971 is UNKNOWN</div><div>    TCP Port-Only Services</div><div>            1 - 466</div><div>            2 - 3208</div><div>            3 - 97</div><div>            5 - 397</div><div>            7 - 954</div><div>            9 - 614</div><div>           11 - 463</div><div>           13 - 955</div><div>           17 - 385</div><div>           19 - 586</div><div>           27 - 3263</div><div>           29 - 3231</div><div>           31 - 305</div><div>           33 - 128</div><div>           37 - 470</div><div>           38 - 388</div><div>           39 - 399</div><div>           41 - 3137</div><div>           42 - 505</div><div>           43 - 953</div><div>           44 - 3229</div><div>           45 - 300</div><div>           47 - 332</div><div>           48 - 41</div><div>           50 - 3317</div><div>           51 - 3167</div><div>           52 - 519</div><div>           54 - 517</div><div>           55 - 244</div><div>           56 - 516</div><div>           58 - 518</div><div>           61 - 333</div><div>           62 - 5</div><div>           64 - 3059</div><div>           66 - 355</div><div>           70 - 667</div><div>           71 - 391</div><div>           76 - 115</div><div>           78 - 492</div><div>           79 - 637</div><div>           82 - 514</div><div>           83 - 3224</div><div>           84 - 3058</div><div>           85 - 293</div><div>           86 - 290</div><div>           89 - 451</div><div>           90 - 123</div><div>           91 - 294</div><div>           92 - 337</div><div>           93 - 111</div><div>           95 - 453</div><div>           96 - 120</div><div>           97 - 3384</div><div>           98 - 715</div><div>           99 - 289</div><div>          101 - 671</div><div>          102 - 3186</div><div>          104 - 7</div><div>          105 - 3075</div><div>          106 - 2</div><div>          107 - 392</div><div>          108 - 438</div><div>          109 - 370</div><div>          112 - 282</div><div>          113 - 956</div><div>          116 - 26</div><div>          118 - 3314</div><div>          120 - 3055</div><div>          121 - 142</div><div>          122 - 433</div><div>          124 - 27</div><div>          125 - 269</div><div>          126 - 342</div><div>          127 - 3202</div><div>          128 - 3133</div><div>          129 - 381</div><div>          130 - 77</div><div>          131 - 81</div><div>          132 - 80</div><div>          133 - 449</div><div>          134 - 232</div><div>          135 - 3085</div><div>          136 - 377</div><div>          140 - 139</div><div>          142 - 65</div><div>          145 - 476</div><div>          146 - 3188</div><div>          147 - 3843</div><div>          148 - 247</div><div>          149 - 19</div><div>          151 - 199</div><div>          152 - 52</div><div>          153 - 422</div><div>          154 - 327</div><div>          157 - 253</div><div>          158 - 362</div><div>          163 - 3054</div><div>          164 - 94</div><div>          165 - 520</div><div>          166 - 439</div><div>          167 - 318</div><div>          168 - 404</div><div>          169 - 418</div><div>          170 - 3006</div><div>          171 - 3247</div><div>          172 - 91</div><div>          173 - 521</div><div>          174 - 275</div><div>          175 - 493</div><div>          176 - 174</div><div>          177 - 513</div><div>          178 - 343</div><div>          180 - 396</div><div>          181 - 485</div><div>          182 - 42</div><div>          183 - 344</div><div>          184 - 345</div><div>          185 - 3320</div><div>          186 - 252</div><div>          187 - 6</div><div>          188 - 3297</div><div>          189 - 383</div><div>          190 - 170</div><div>          191 - 378</div><div>          192 - 358</div><div>          193 - 445</div><div>          197 - 121</div><div>          199 - 437</div><div>          200 - 444</div><div>          201 - 3016</div><div>          202 - 3015</div><div>          203 - 3017</div><div>          204 - 3014</div><div>          205 - 3018</div><div>          206 - 3022</div><div>          207 - 3019</div><div>          208 - 3020</div><div>          209 - 384</div><div>          210 - 525</div><div>          211 - 4</div><div>          212 - 3607</div><div>          213 - 3178</div><div>          214 - 494</div><div>          215 - 441</div><div>          216 - 3062</div><div>          217 - 108</div><div>          218 - 3241</div><div>          219 - 477</div><div>          222 - 3038</div><div>          223 - 71</div><div>          224 - 278</div><div>          242 - 119</div><div>          243 - 3383</div><div>          244 - 228</div><div>          245 - 263</div><div>          246 - 127</div><div>          247 - 3380</div><div>          248 - 56</div><div>          257 - 419</div><div>          259 - 145</div><div>          260 - 352</div><div>          261 - 338</div><div>          262 - 33</div><div>          263 - 198</div><div>          264 - 53</div><div>          265 - 511</div><div>          266 - 3345</div><div>          267 - 472</div><div>          268 - 3401</div><div>          280 - 209</div><div>          281 - 3290</div><div>          282 - 67</div><div>          283 - 393</div><div>          284 - 3067</div><div>          286 - 169</div><div>          287 - 249</div><div>          308 - 336</div><div>          309 - 140</div><div>          310 - 57</div><div>          311 - 30</div><div>          312 - 496</div><div>          313 - 273</div><div>          314 - 351</div><div>          315 - 124</div><div>          316 - 112</div><div>          317 - 526</div><div>          318 - 368</div><div>          319 - 3298</div><div>          320 - 3303</div><div>          321 - 367</div><div>          322 - 408</div><div>          333 - 468</div><div>          344 - 363</div><div>          345 - 361</div><div>          346 - 527</div><div>          347 - 154</div><div>          348 - 3045</div><div>          349 - 291</div><div>          350 - 279</div><div>          352 - 130</div><div>          353 - 322</div><div>          354 - 54</div><div>          355 - 107</div><div>          356 - 93</div><div>          357 - 55</div><div>          358 - 424</div><div>          359 - 339</div><div>          360 - 412</div><div>          361 - 417</div><div>          362 - 446</div><div>          363 - 3332</div><div>          364 - 3032</div><div>          365 - 131</div><div>          366 - 347</div><div>          367 - 297</div><div>          368 - 382</div><div>          369 - 401</div><div>          370 - 95</div><div>          371 - 92</div><div>          372 - 481</div><div>          373 - 262</div><div>          375 - 197</div><div>          376 - 334</div><div>          377 - 147</div><div>          378 - 147</div><div>          379 - 3396</div><div>          380 - 3397</div><div>          381 - 206</div><div>          383 - 3151</div><div>          384 - 35</div><div>          385 - 678</div><div>          386 - 37</div><div>          387 - 3021</div><div>          388 - 484</div><div>          390 - 480</div><div>          391 - 3385</div><div>          393 - 288</div><div>          394 - 138</div><div>          395 - 328</div><div>          396 - 3259</div><div>          397 - 302</div><div>          398 - 254</div><div>          399 - 3185</div><div>          401 - 486</div><div>          402 - 173</div><div>          403 - 3090</div><div>          404 - 320</div><div>          405 - 321</div><div>          406 - 227</div><div>          408 - 3301</div><div>          409 - 3300</div><div>          410 - 113</div><div>          411 - 400</div><div>          413 - 436</div><div>          414 - 230</div><div>          416 - 425</div><div>          417 - 350</div><div>          418 - 211</div><div>          419 - 34</div><div>          420 - 435</div><div>          421 - 3026</div><div>          422 - 3027</div><div>          423 - 1098</div><div>          424 - 1098</div><div>          425 - 215</div><div>          426 - 434</div><div>          427 - 3355</div><div>          428 - 3265</div><div>          429 - 346</div><div>          430 - 3410</div><div>          431 - 3409</div><div>          432 - 212</div><div>          433 - 335</div><div>          434 - 296</div><div>          435 - 3225</div><div>          436 - 122</div><div>          437 - 98</div><div>          438 - 126</div><div>          439 - 106</div><div>          440 - 421</div><div>          441 - 114</div><div>          442 - 3077</div><div>          444 - 440</div><div>          446 - 3088</div><div>          447 - 3087</div><div>          448 - 3109</div><div>          449 - 3028</div><div>          450 - 3064</div><div>          451 - 3069</div><div>          452 - 3070</div><div>          453 - 3073</div><div>          455 - 3072</div><div>          457 - 3344</div><div>          460 - 3364</div><div>          461 - 3083</div><div>          462 - 3084</div><div>          463 - 3005</div><div>          464 - 3195</div><div>          466 - 3100</div><div>          467 - 3237</div><div>          468 - 3294</div><div>          469 - 3312</div><div>          470 - 3346</div><div>          471 - 3227</div><div>          472 - 3201</div><div>          473 - 3154</div><div>          476 - 3694</div><div>          477 - 3374</div><div>          478 - 3373</div><div>          479 - 3157</div><div>          480 - 3156</div><div>          482 - 3039</div><div>          483 - 3406</div><div>          484 - 3169</div><div>          485 - 3676</div><div>          486 - 3035</div><div>          487 - 3358</div><div>          488 - 3677</div><div>          489 - 3239</div><div>          490 - 3215</div><div>          491 - 3138</div><div>          492 - 3404</div><div>          493 - 3404</div><div>          494 - 3289</div><div>          495 - 3168</div><div>          496 - 3295</div><div>          497 - 3082</div><div>          498 - 3357</div><div>          499 - 3184</div><div>          501 - 3375</div><div>          502 - 3029</div><div>          503 - 3179</div><div>          505 - 3206</div><div>          506 - 3266</div><div>          507 - 303</div><div>          508 - 3443</div><div>          509 - 3387</div><div>          510 - 3124</div><div>          511 - 3285</div><div>          516 - 3417</div><div>          517 - 857</div><div>          518 - 766</div><div>          519 - 3407</div><div>          521 - 3836</div><div>          522 - 3408</div><div>          525 - 3398</div><div>          526 - 1795</div><div>          527 - 3376</div><div>          528 - 3076</div><div>          529 - 3183</div><div>          530 - 3068</div><div>          531 - 3049</div><div>          532 - 3242</div><div>          533 - 3678</div><div>          535 - 176</div><div>          536 - 3269</div><div>          537 - 3253</div><div>          538 - 3128</div><div>          539 - 3012</div><div>          540 - 490</div><div>          542 - 3057</div><div>          543 - 3193</div><div>          544 - 3196</div><div>          545 - 3013</div><div>          546 - 3098</div><div>          548 - 20</div><div>          549 - 3164</div><div>          550 - 3254</div><div>          551 - 3079</div><div>          553 - 3296</div><div>          556 - 3321</div><div>          557 - 3270</div><div>          558 - 3347</div><div>          559 - 3392</div><div>          560 - 3329</div><div>          561 - 3228</div><div>          562 - 3050</div><div>          563 - 3353</div><div>          565 - 3437</div><div>          566 - 3377</div><div>          567 - 3037</div><div>          568 - 3221</div><div>          569 - 3220</div><div>          570 - 3214</div><div>          572 - 3370</div><div>          573 - 3036</div><div>          574 - 3126</div><div>          575 - 3415</div><div>          576 - 3180</div><div>          577 - 3420</div><div>          578 - 3181</div><div>          579 - 3091</div><div>          580 - 3359</div><div>          581 - 3232</div><div>          582 - 3339</div><div>          583 - 3292</div><div>          584 - 3192</div><div>          586 - 3286</div><div>          590 - 3400</div><div>          592 - 3679</div><div>          593 - 3153</div><div>          594 - 3402</div><div>          595 - 3044</div><div>          596 - 3367</div><div>          597 - 3302</div><div>          598 - 3342</div><div>          599 - 3007</div><div>          600 - 3381</div><div>          606 - 3071</div><div>          607 - 3250</div><div>          608 - 3354</div><div>          609 - 3260</div><div>          610 - 3262</div><div>          611 - 3261</div><div>          612 - 3148</div><div>          613 - 3149</div><div>          615 - 3173</div><div>          616 - 3341</div><div>          617 - 3340</div><div>          618 - 3093</div><div>          620 - 3343</div><div>          621 - 3121</div><div>          622 - 3056</div><div>          624 - 3074</div><div>          625 - 3089</div><div>          627 - 3285</div><div>          628 - 3308</div><div>          629 - 3000</div><div>          630 - 3316</div><div>          631 - 1095</div><div>          632 - 3040</div><div>          633 - 3680</div><div>          634 - 3130</div><div>          635 - 3327</div><div>          637 - 3198</div><div>          638 - 3209</div><div>          640 - 3117</div><div>          641 - 3322</div><div>          642 - 3681</div><div>          643 - 3337</div><div>          644 - 3111</div><div>          646 - 3197</div><div>          647 - 3096</div><div>          648 - 402</div><div>          650 - 3264</div><div>          651 - 2313</div><div>          652 - 3143</div><div>          653 - 3323</div><div>          654 - 3003</div><div>          655 - 3399</div><div>          656 - 3372</div><div>          657 - 3313</div><div>          658 - 3394</div><div>          660 - 3204</div><div>          661 - 3150</div><div>          662 - 365</div><div>          663 - 3305</div><div>          665 - 3382</div><div>          666 - 3110</div><div>          667 - 3048</div><div>          668 - 3211</div><div>          669 - 3212</div><div>          670 - 3413</div><div>          671 - 3412</div><div>          672 - 3423</div><div>          673 - 3051</div><div>          674 - 3024</div><div>          675 - 3086</div><div>          676 - 3421</div><div>          677 - 3418</div><div>          678 - 3132</div><div>          679 - 3233</div><div>          680 - 3118</div><div>          681 - 3119</div><div>          683 - 99</div><div>          685 - 3210</div><div>          686 - 3142</div><div>          687 - 3030</div><div>          688 - 3023</div><div>          689 - 3248</div><div>          690 - 3414</div><div>          691 - 3230</div><div>          692 - 3155</div><div>          693 - 3009</div><div>          694 - 3141</div><div>          695 - 3165</div><div>          696 - 3334</div><div>          697 - 3411</div><div>          698 - 3682</div><div>          699 - 3001</div><div>          704 - 3120</div><div>          705 - 3008</div><div>          706 - 3349</div><div>          707 - 3041</div><div>          709 - 3116</div><div>          710 - 3115</div><div>          711 - 3389</div><div>          729 - 3161</div><div>          730 - 3160</div><div>          731 - 3160</div><div>          741 - 3240</div><div>          742 - 3245</div><div>          744 - 3125</div><div>          747 - 3127</div><div>          748 - 3335</div><div>          749 - 3191</div><div>          751 - 3304</div><div>          752 - 3306</div><div>          753 - 3326</div><div>          754 - 3393</div><div>          758 - 3257</div><div>          759 - 3065</div><div>          760 - 3252</div><div>          761 - 3336</div><div>          762 - 3310</div><div>          763 - 3080</div><div>          764 - 3268</div><div>          765 - 3693</div><div>          767 - 3293</div><div>          769 - 3416</div><div>          770 - 3046</div><div>          771 - 3333</div><div>          772 - 3081</div><div>          773 - 3379</div><div>          775 - 3114</div><div>          777 - 3234</div><div>          780 - 3440</div><div>          801 - 3095</div><div>          828 - 3189</div><div>          829 - 3683</div><div>          847 - 3097</div><div>          886 - 3162</div><div>          887 - 3163</div><div>          888 - 3002</div><div>          900 - 3267</div><div>          901 - 3366</div><div>          911 - 3442</div><div>          991 - 3243</div><div>          994 - 3350</div><div>          996 - 3422</div><div>          997 - 3207</div><div>          999 - 3025</div><div>         1010 - 3371</div><div>         1025 - 63</div><div>         1026 - 70</div><div>         1033 - 324</div><div>         1034 - 9</div><div>         1036 - 341</div><div>         1046 - 499</div><div>         1077 - 226</div><div>         1078 - 46</div><div>         1080 - 839</div><div>         1098 - 3318</div><div>         1099 - 3328</div><div>         1112 - 221</div><div>         1114 - 292</div><div>         1124 - 207</div><div>         1127 - 258</div><div>         1132 - 257</div><div>         1150 - 64</div><div>         1155 - 330</div><div>         1167 - 79</div><div>         1168 - 491</div><div>         1169 - 474</div><div>         1187 - 23</div><div>         1191 - 188</div><div>         1194 - 353</div><div>         1241 - 752</div><div>         1270 - 3222</div><div>         1321 - 367</div><div>         1352 - 720</div><div>         1366 - 329</div><div>         1498 - 458</div><div>         1512 - 505</div><div>         1521 - 3238</div><div>         1525 - 3277</div><div>         1527 - 3272</div><div>         1529 - 3273</div><div>         1534 - 3217</div><div>         1571 - 3684</div><div>         1575 - 3274</div><div>         1604 - 3053</div><div>         1626 - 824</div><div>         1630 - 3275</div><div>         1677 - 190</div><div>         1698 - 3938</div><div>         1699 - 3948</div><div>         1701 - 259</div><div>         1755 - 735</div><div>         1797 - 482</div><div>         1801 - 306</div><div>         1830 - 3276</div><div>         1863 - 307</div><div>         1970 - 3244</div><div>         1971 - 3244</div><div>         1974 - 76</div><div>         1984 - 3388</div><div>         1997 - 78</div><div>         2000 - 2940</div><div>         2048 - 498</div><div>         2070 - 3886</div><div>         2152 - 3140</div><div>         2160 - 3010</div><div>         2161 - 3010</div><div>         2189 - 3122</div><div>         2194 - 3122</div><div>         2196 - 3122</div><div>         2213 - 3182</div><div>         2217 - 3136</div><div>         2234 - 3103</div><div>         2260 - 3010</div><div>         2272 - 287</div><div>         2282 - 309</div><div>         2301 - 3061</div><div>         2351 - 3291</div><div>         2401 - 3078</div><div>         2438 - 311</div><div>         2478 - 416</div><div>         2492 - 3139</div><div>         2512 - 3053</div><div>         2513 - 3053</div><div>         2595 - 3439</div><div>         2598 - 84</div><div>         2629 - 3363</div><div>         2630 - 3362</div><div>         2631 - 3361</div><div>         2639 - 3011</div><div>         2698 - 283</div><div>         2797 - 3886</div><div>         2811 - 3131</div><div>         2887 - 3438</div><div>         2897 - 88</div><div>         2948 - 3425</div><div>         2949 - 3428</div><div>         3050 - 3129</div><div>         3052 - 3010</div><div>         3075 - 3279</div><div>         3076 - 3278</div><div>         3077 - 3280</div><div>         3088 - 3123</div><div>         3200 - 3338</div><div>         3211 - 3351</div><div>         3218 - 3113</div><div>         3260 - 3685</div><div>         3268 - 3218</div><div>         3300 - 3338</div><div>         3305 - 348</div><div>         3334 - 3106</div><div>         3335 - 3101</div><div>         3336 - 3102</div><div>         3337 - 3105</div><div>         3365 - 3066</div><div>         3397 - 93</div><div>         3460 - 3258</div><div>         3461 - 3258</div><div>         3462 - 3258</div><div>         3463 - 3258</div><div>         3464 - 3258</div><div>         3465 - 3258</div><div>         3502 - 3351</div><div>         3506 - 3010</div><div>         3600 - 3338</div><div>         3632 - 3107</div><div>         3690 - 2887</div><div>         3817 - 3686</div><div>         3868 - 3839</div><div>         3871 - 3351</div><div>         4035 - 3426</div><div>         4036 - 3427</div><div>         4045 - 3255</div><div>         4159 - 340</div><div>         4172 - 1189</div><div>         4490 - 3158</div><div>         4491 - 3158</div><div>         4514 - 3203</div><div>         4569 - 3687</div><div>         4661 - 3112</div><div>         4662 - 3112</div><div>         4663 - 3112</div><div>         4664 - 3112</div><div>         4665 - 3112</div><div>         4672 - 3112</div><div>         4673 - 3112</div><div>         4711 - 3112</div><div>         4840 - 2042</div><div>         4884 - 200</div><div>         4899 - 3315</div><div>         5013 - 155</div><div>         5325 - 3135</div><div>         5330 - 3436</div><div>         5340 - 3436</div><div>         5349 - 3378</div><div>         5355 - 267</div><div>         5454 - 3010</div><div>         5455 - 3010</div><div>         5456 - 3010</div><div>         5662 - 3112</div><div>         5723 - 3271</div><div>         5773 - 3112</div><div>         5783 - 3112</div><div>         5999 - 3688</div><div>         6073 - 3104</div><div>         6085 - 3194</div><div>         6090 - 3158</div><div>         6305 - 3034</div><div>         6343 - 3356</div><div>         6499 - 3176</div><div>         6502 - 3244</div><div>         6547 - 3010</div><div>         6548 - 3010</div><div>         6549 - 3010</div><div>         6582 - 3283</div><div>         6619 - 349</div><div>         6620 - 250</div><div>         6621 - 251</div><div>         6622 - 281</div><div>         6665 - 3282</div><div>         6666 - 3282</div><div>         6667 - 3282</div><div>         6668 - 3282</div><div>         6669 - 3282</div><div>         6714 - 3172</div><div>         6800 - 3034</div><div>         6891 - 3689</div><div>         6997 - 3226</div><div>         7100 - 919</div><div>         7210 - 2327</div><div>         7220 - 3144</div><div>         7223 - 3144</div><div>         7279 - 86</div><div>         7631 - 3395</div><div>         7648 - 3177</div><div>         7649 - 3177</div><div>         7845 - 3010</div><div>         7846 - 3010</div><div>         8182 - 3419</div><div>         8801 - 3690</div><div>         8880 - 3060</div><div>         9022 - 29</div><div>         9084 - 3837</div><div>         9100 - 3287</div><div>         9200 - 3424</div><div>         9201 - 3431</div><div>         9202 - 3429</div><div>         9203 - 3430</div><div>         9204 - 3434</div><div>         9205 - 3432</div><div>         9206 - 3435</div><div>         9207 - 3433</div><div>         9318 - 368</div><div>         9703 - 3692</div><div>         9704 - 3692</div><div>         9950 - 3010</div><div>         9951 - 3010</div><div>         9952 - 3010</div><div>        10000 - 1096</div><div>        10080 - 3691</div><div>        11010 - 3391</div><div>        11020 - 3391</div><div>        11965 - 3203</div><div>        12975 - 1156</div><div>        14247 - 3158</div><div>        14248 - 3158</div><div>        14249 - 3158</div><div>        15868 - 2790</div><div>        15988 - 3158</div><div>        15989 - 3158</div><div>        19150 - 3134</div><div>        19880 - 3369</div><div>        20016 - 3147</div><div>        20500 - 3047</div><div>        20510 - 3047</div><div>        22125 - 109</div><div>        24754 - 89</div><div>        24800 - 3063</div><div>        25999 - 2794</div><div>        27665 - 3405</div><div>        28960 - 3047</div><div>        34572 - 3158</div><div>        40001 - 3390</div><div>        40002 - 3390</div><div>        40003 - 3390</div><div>        40004 - 3390</div><div>        40011 - 3390</div><div>        47808 - 3043</div><div>        52300 - 3094</div><div>    UDP Port-Only Services</div><div>            1 - 466</div><div>            2 - 3208</div><div>            3 - 97</div><div>            5 - 397</div><div>            7 - 954</div><div>            9 - 614</div><div>           11 - 463</div><div>           13 - 955</div><div>           17 - 385</div><div>           19 - 586</div><div>           27 - 3263</div><div>           29 - 3231</div><div>           31 - 305</div><div>           33 - 128</div><div>           37 - 470</div><div>           38 - 388</div><div>           39 - 399</div><div>           41 - 3137</div><div>           42 - 505</div><div>           44 - 3229</div><div>           45 - 300</div><div>           47 - 332</div><div>           48 - 41</div><div>           50 - 3317</div><div>           51 - 3167</div><div>           52 - 519</div><div>           54 - 517</div><div>           55 - 244</div><div>           56 - 516</div><div>           58 - 518</div><div>           61 - 333</div><div>           62 - 5</div><div>           64 - 3059</div><div>           66 - 355</div><div>           70 - 667</div><div>           71 - 391</div><div>           76 - 115</div><div>           78 - 492</div><div>           79 - 637</div><div>           82 - 514</div><div>           83 - 3224</div><div>           84 - 3058</div><div>           85 - 293</div><div>           86 - 290</div><div>           89 - 451</div><div>           90 - 123</div><div>           91 - 294</div><div>           92 - 337</div><div>           93 - 111</div><div>           95 - 453</div><div>           96 - 120</div><div>           97 - 3384</div><div>           98 - 715</div><div>           99 - 289</div><div>          101 - 671</div><div>          102 - 3186</div><div>          104 - 7</div><div>          105 - 3075</div><div>          106 - 2</div><div>          107 - 392</div><div>          108 - 438</div><div>          109 - 370</div><div>          112 - 282</div><div>          113 - 956</div><div>          116 - 26</div><div>          118 - 3314</div><div>          120 - 3055</div><div>          121 - 142</div><div>          122 - 433</div><div>          124 - 27</div><div>          125 - 269</div><div>          126 - 342</div><div>          127 - 3202</div><div>          128 - 3133</div><div>          129 - 381</div><div>          130 - 77</div><div>          131 - 81</div><div>          132 - 80</div><div>          133 - 449</div><div>          134 - 232</div><div>          135 - 3085</div><div>          136 - 377</div><div>          140 - 139</div><div>          142 - 65</div><div>          145 - 476</div><div>          146 - 3188</div><div>          147 - 3843</div><div>          148 - 247</div><div>          149 - 19</div><div>          151 - 199</div><div>          152 - 52</div><div>          153 - 422</div><div>          154 - 327</div><div>          157 - 253</div><div>          158 - 362</div><div>          163 - 3054</div><div>          164 - 94</div><div>          165 - 520</div><div>          166 - 439</div><div>          167 - 318</div><div>          168 - 404</div><div>          169 - 418</div><div>          170 - 3006</div><div>          171 - 3247</div><div>          172 - 91</div><div>          173 - 521</div><div>          174 - 275</div><div>          175 - 493</div><div>          176 - 174</div><div>          177 - 513</div><div>          178 - 343</div><div>          180 - 396</div><div>          181 - 485</div><div>          182 - 42</div><div>          183 - 344</div><div>          184 - 345</div><div>          185 - 3320</div><div>          186 - 252</div><div>          187 - 6</div><div>          188 - 3297</div><div>          189 - 383</div><div>          190 - 170</div><div>          191 - 378</div><div>          192 - 358</div><div>          193 - 445</div><div>          197 - 121</div><div>          199 - 437</div><div>          200 - 444</div><div>          201 - 3016</div><div>          202 - 3015</div><div>          203 - 3017</div><div>          204 - 3014</div><div>          205 - 3018</div><div>          206 - 3022</div><div>          207 - 3019</div><div>          208 - 3020</div><div>          209 - 384</div><div>          210 - 525</div><div>          211 - 4</div><div>          212 - 3607</div><div>          213 - 3178</div><div>          214 - 494</div><div>          215 - 441</div><div>          216 - 3062</div><div>          217 - 108</div><div>          218 - 3241</div><div>          219 - 477</div><div>          222 - 3038</div><div>          223 - 71</div><div>          224 - 278</div><div>          242 - 119</div><div>          243 - 3383</div><div>          244 - 228</div><div>          245 - 263</div><div>          246 - 127</div><div>          247 - 3380</div><div>          248 - 56</div><div>          257 - 419</div><div>          259 - 145</div><div>          260 - 352</div><div>          261 - 338</div><div>          262 - 33</div><div>          263 - 198</div><div>          264 - 53</div><div>          265 - 511</div><div>          266 - 3345</div><div>          267 - 472</div><div>          268 - 3401</div><div>          270 - 177</div><div>          280 - 209</div><div>          281 - 3290</div><div>          282 - 67</div><div>          283 - 393</div><div>          284 - 3067</div><div>          286 - 169</div><div>          287 - 249</div><div>          308 - 336</div><div>          309 - 140</div><div>          310 - 57</div><div>          311 - 30</div><div>          312 - 496</div><div>          313 - 273</div><div>          314 - 351</div><div>          315 - 124</div><div>          316 - 112</div><div>          317 - 526</div><div>          318 - 368</div><div>          319 - 3298</div><div>          320 - 3303</div><div>          321 - 367</div><div>          322 - 408</div><div>          333 - 468</div><div>          344 - 363</div><div>          345 - 361</div><div>          346 - 527</div><div>          347 - 154</div><div>          348 - 3045</div><div>          349 - 291</div><div>          350 - 279</div><div>          352 - 130</div><div>          353 - 322</div><div>          354 - 54</div><div>          355 - 107</div><div>          356 - 93</div><div>          357 - 55</div><div>          358 - 424</div><div>          359 - 339</div><div>          360 - 412</div><div>          361 - 417</div><div>          362 - 446</div><div>          363 - 3332</div><div>          364 - 3032</div><div>          365 - 131</div><div>          366 - 347</div><div>          367 - 297</div><div>          368 - 382</div><div>          369 - 401</div><div>          370 - 95</div><div>          371 - 92</div><div>          372 - 481</div><div>          373 - 262</div><div>          375 - 197</div><div>          376 - 334</div><div>          377 - 147</div><div>          378 - 147</div><div>          379 - 3396</div><div>          380 - 3397</div><div>          381 - 206</div><div>          383 - 3151</div><div>          384 - 35</div><div>          385 - 678</div><div>          386 - 37</div><div>          387 - 3021</div><div>          388 - 484</div><div>          390 - 480</div><div>          391 - 3385</div><div>          393 - 288</div><div>          394 - 138</div><div>          395 - 328</div><div>          396 - 3259</div><div>          397 - 302</div><div>          398 - 254</div><div>          399 - 3185</div><div>          401 - 486</div><div>          402 - 173</div><div>          403 - 3090</div><div>          404 - 320</div><div>          405 - 321</div><div>          406 - 227</div><div>          408 - 3301</div><div>          409 - 3300</div><div>          410 - 113</div><div>          411 - 3319</div><div>          412 - 3386</div><div>          413 - 436</div><div>          414 - 230</div><div>          415 - 66</div><div>          416 - 425</div><div>          417 - 350</div><div>          418 - 211</div><div>          419 - 34</div><div>          420 - 435</div><div>          421 - 3026</div><div>          422 - 3027</div><div>          423 - 1098</div><div>          424 - 1098</div><div>          425 - 215</div><div>          426 - 434</div><div>          427 - 3355</div><div>          428 - 3265</div><div>          429 - 346</div><div>          430 - 3410</div><div>          431 - 3409</div><div>          432 - 212</div><div>          433 - 335</div><div>          434 - 296</div><div>          435 - 3225</div><div>          436 - 122</div><div>          437 - 98</div><div>          438 - 126</div><div>          439 - 106</div><div>          440 - 421</div><div>          441 - 114</div><div>          442 - 3077</div><div>          444 - 440</div><div>          446 - 3088</div><div>          447 - 3087</div><div>          448 - 3109</div><div>          449 - 3028</div><div>          450 - 3064</div><div>          451 - 3069</div><div>          452 - 3070</div><div>          453 - 3073</div><div>          455 - 3072</div><div>          457 - 3344</div><div>          460 - 3364</div><div>          461 - 3083</div><div>          462 - 3084</div><div>          463 - 3005</div><div>          464 - 3195</div><div>          466 - 3100</div><div>          467 - 3237</div><div>          468 - 3294</div><div>          469 - 3312</div><div>          470 - 3346</div><div>          471 - 3227</div><div>          472 - 3201</div><div>          473 - 3154</div><div>          476 - 3694</div><div>          477 - 3374</div><div>          478 - 3373</div><div>          479 - 3157</div><div>          480 - 3156</div><div>          482 - 3039</div><div>          483 - 3406</div><div>          484 - 3169</div><div>          485 - 3676</div><div>          486 - 3035</div><div>          487 - 3358</div><div>          488 - 3677</div><div>          489 - 3239</div><div>          490 - 3215</div><div>          491 - 3138</div><div>          492 - 3404</div><div>          493 - 3404</div><div>          494 - 3289</div><div>          495 - 3168</div><div>          496 - 3295</div><div>          497 - 3082</div><div>          498 - 3357</div><div>          499 - 3184</div><div>          501 - 3375</div><div>          502 - 3029</div><div>          503 - 3179</div><div>          505 - 3206</div><div>          506 - 3266</div><div>          507 - 303</div><div>          508 - 3443</div><div>          509 - 3387</div><div>          510 - 3124</div><div>          511 - 3285</div><div>          514 - 462</div><div>          516 - 3417</div><div>          517 - 857</div><div>          518 - 766</div><div>          519 - 3407</div><div>          520 - 395</div><div>          521 - 3836</div><div>          522 - 3408</div><div>          525 - 3398</div><div>          526 - 1795</div><div>          527 - 3376</div><div>          528 - 3076</div><div>          529 - 3183</div><div>          530 - 3068</div><div>          531 - 3049</div><div>          532 - 3242</div><div>          533 - 3678</div><div>          535 - 176</div><div>          536 - 3269</div><div>          537 - 3253</div><div>          538 - 3128</div><div>          539 - 3012</div><div>          540 - 490</div><div>          542 - 3057</div><div>          543 - 3193</div><div>          544 - 3196</div><div>          545 - 3013</div><div>          546 - 3098</div><div>          548 - 20</div><div>          549 - 3164</div><div>          550 - 3254</div><div>          551 - 3079</div><div>          553 - 3296</div><div>          556 - 3321</div><div>          557 - 3270</div><div>          558 - 3347</div><div>          559 - 3392</div><div>          560 - 3329</div><div>          561 - 3228</div><div>          562 - 3050</div><div>          563 - 3353</div><div>          565 - 3437</div><div>          566 - 3377</div><div>          567 - 3037</div><div>          568 - 3221</div><div>          569 - 3220</div><div>          570 - 3214</div><div>          572 - 3370</div><div>          573 - 3036</div><div>          574 - 3126</div><div>          575 - 3415</div><div>          576 - 3180</div><div>          577 - 3420</div><div>          578 - 3181</div><div>          579 - 3091</div><div>          580 - 3359</div><div>          581 - 3232</div><div>          582 - 3339</div><div>          583 - 3292</div><div>          584 - 3192</div><div>          586 - 3286</div><div>          587 - 3205</div><div>          590 - 3400</div><div>          592 - 3679</div><div>          593 - 3153</div><div>          594 - 3402</div><div>          595 - 3044</div><div>          596 - 3367</div><div>          597 - 3302</div><div>          598 - 3342</div><div>          599 - 3007</div><div>          600 - 3381</div><div>          606 - 3071</div><div>          607 - 3250</div><div>          608 - 3354</div><div>          609 - 3260</div><div>          610 - 3262</div><div>          611 - 3261</div><div>          612 - 3148</div><div>          613 - 3149</div><div>          615 - 3173</div><div>          616 - 3341</div><div>          617 - 3340</div><div>          618 - 3093</div><div>          620 - 3343</div><div>          621 - 3121</div><div>          622 - 3056</div><div>          624 - 3074</div><div>          625 - 3089</div><div>          627 - 3285</div><div>          628 - 3308</div><div>          629 - 3000</div><div>          630 - 3316</div><div>          631 - 1095</div><div>          632 - 3040</div><div>          633 - 3680</div><div>          634 - 3130</div><div>          635 - 3327</div><div>          637 - 3198</div><div>          638 - 3209</div><div>          640 - 3117</div><div>          641 - 3322</div><div>          642 - 3681</div><div>          643 - 3337</div><div>          644 - 3111</div><div>          646 - 3197</div><div>          647 - 3096</div><div>          648 - 402</div><div>          650 - 3264</div><div>          651 - 2313</div><div>          652 - 3143</div><div>          653 - 3323</div><div>          654 - 3003</div><div>          655 - 3399</div><div>          656 - 3372</div><div>          657 - 3313</div><div>          658 - 3394</div><div>          660 - 3204</div><div>          661 - 3150</div><div>          662 - 365</div><div>          663 - 3305</div><div>          665 - 3382</div><div>          666 - 3110</div><div>          667 - 3048</div><div>          668 - 3211</div><div>          669 - 3212</div><div>          670 - 3413</div><div>          671 - 3412</div><div>          672 - 3423</div><div>          673 - 3051</div><div>          674 - 3024</div><div>          675 - 3086</div><div>          676 - 3421</div><div>          677 - 3418</div><div>          678 - 3132</div><div>          679 - 3233</div><div>          680 - 3118</div><div>          681 - 3119</div><div>          683 - 99</div><div>          685 - 3210</div><div>          686 - 3142</div><div>          687 - 3030</div><div>          688 - 3023</div><div>          689 - 3248</div><div>          690 - 3414</div><div>          691 - 3230</div><div>          692 - 3155</div><div>          693 - 3009</div><div>          694 - 3141</div><div>          695 - 3165</div><div>          696 - 3334</div><div>          697 - 3411</div><div>          698 - 3682</div><div>          699 - 3001</div><div>          704 - 3120</div><div>          705 - 3008</div><div>          706 - 3349</div><div>          707 - 3041</div><div>          709 - 3116</div><div>          710 - 3115</div><div>          711 - 3389</div><div>          729 - 3161</div><div>          730 - 3160</div><div>          731 - 3160</div><div>          741 - 3240</div><div>          742 - 3245</div><div>          744 - 3125</div><div>          747 - 3127</div><div>          748 - 3335</div><div>          749 - 3191</div><div>          751 - 3304</div><div>          752 - 3306</div><div>          753 - 3326</div><div>          754 - 3393</div><div>          758 - 3257</div><div>          759 - 3065</div><div>          760 - 3252</div><div>          761 - 3336</div><div>          762 - 3310</div><div>          763 - 3080</div><div>          764 - 3268</div><div>          765 - 3693</div><div>          767 - 3293</div><div>          769 - 3416</div><div>          770 - 3046</div><div>          771 - 3333</div><div>          772 - 3081</div><div>          775 - 3114</div><div>          777 - 3234</div><div>          780 - 3440</div><div>          801 - 3095</div><div>          828 - 3189</div><div>          829 - 3683</div><div>          847 - 3097</div><div>          886 - 3162</div><div>          887 - 3163</div><div>          888 - 3002</div><div>          900 - 3267</div><div>          901 - 3366</div><div>          911 - 3442</div><div>          991 - 3243</div><div>          994 - 3350</div><div>          996 - 3422</div><div>          997 - 3207</div><div>          999 - 3025</div><div>         1010 - 3371</div><div>         1025 - 63</div><div>         1026 - 70</div><div>         1033 - 324</div><div>         1034 - 9</div><div>         1036 - 341</div><div>         1046 - 499</div><div>         1077 - 226</div><div>         1078 - 46</div><div>         1080 - 839</div><div>         1098 - 3318</div><div>         1099 - 3328</div><div>         1112 - 221</div><div>         1114 - 292</div><div>         1124 - 207</div><div>         1127 - 258</div><div>         1132 - 257</div><div>         1150 - 64</div><div>         1155 - 330</div><div>         1167 - 79</div><div>         1168 - 491</div><div>         1169 - 474</div><div>         1187 - 23</div><div>         1191 - 188</div><div>         1194 - 353</div><div>         1241 - 752</div><div>         1270 - 3222</div><div>         1321 - 367</div><div>         1352 - 720</div><div>         1366 - 329</div><div>         1498 - 458</div><div>         1512 - 505</div><div>         1521 - 3238</div><div>         1525 - 3277</div><div>         1527 - 3272</div><div>         1529 - 3273</div><div>         1534 - 3217</div><div>         1571 - 3684</div><div>         1575 - 3274</div><div>         1604 - 3053</div><div>         1626 - 824</div><div>         1630 - 3275</div><div>         1677 - 190</div><div>         1698 - 3948</div><div>         1699 - 3948</div><div>         1701 - 259</div><div>         1755 - 735</div><div>         1797 - 482</div><div>         1801 - 306</div><div>         1830 - 3276</div><div>         1863 - 307</div><div>         1970 - 3244</div><div>         1971 - 3244</div><div>         1974 - 76</div><div>         1984 - 3388</div><div>         1997 - 78</div><div>         2000 - 2940</div><div>         2048 - 498</div><div>         2070 - 3886</div><div>         2152 - 3140</div><div>         2160 - 3010</div><div>         2161 - 3010</div><div>         2213 - 3182</div><div>         2217 - 3136</div><div>         2234 - 3103</div><div>         2260 - 3010</div><div>         2272 - 287</div><div>         2282 - 309</div><div>         2301 - 3061</div><div>         2351 - 3291</div><div>         2401 - 3078</div><div>         2438 - 311</div><div>         2478 - 416</div><div>         2492 - 3139</div><div>         2512 - 3053</div><div>         2513 - 3053</div><div>         2595 - 3439</div><div>         2598 - 84</div><div>         2629 - 3363</div><div>         2630 - 3362</div><div>         2631 - 3361</div><div>         2639 - 3011</div><div>         2698 - 283</div><div>         2797 - 3886</div><div>         2811 - 3131</div><div>         2887 - 3438</div><div>         2897 - 88</div><div>         2948 - 3425</div><div>         2949 - 3428</div><div>         3050 - 3129</div><div>         3052 - 3010</div><div>         3075 - 3279</div><div>         3076 - 3278</div><div>         3077 - 3280</div><div>         3088 - 3123</div><div>         3211 - 3351</div><div>         3218 - 3113</div><div>         3268 - 3218</div><div>         3305 - 348</div><div>         3334 - 3106</div><div>         3335 - 3101</div><div>         3336 - 3102</div><div>         3337 - 3105</div><div>         3365 - 3066</div><div>         3397 - 93</div><div>         3460 - 3258</div><div>         3461 - 3258</div><div>         3462 - 3258</div><div>         3463 - 3258</div><div>         3464 - 3258</div><div>         3465 - 3258</div><div>         3502 - 3351</div><div>         3506 - 3010</div><div>         3632 - 3107</div><div>         3690 - 2887</div><div>         3817 - 3686</div><div>         3868 - 3839</div><div>         3871 - 3351</div><div>         4035 - 3426</div><div>         4036 - 3427</div><div>         4045 - 3255</div><div>         4159 - 340</div><div>         4172 - 1189</div><div>         4490 - 3158</div><div>         4491 - 3158</div><div>         4569 - 3687</div><div>         4661 - 3112</div><div>         4662 - 3112</div><div>         4663 - 3112</div><div>         4664 - 3112</div><div>         4665 - 3112</div><div>         4672 - 3112</div><div>         4673 - 3112</div><div>         4711 - 3112</div><div>         4840 - 2042</div><div>         4884 - 200</div><div>         4899 - 3315</div><div>         5013 - 155</div><div>         5325 - 3135</div><div>         5349 - 3378</div><div>         5355 - 267</div><div>         5454 - 3010</div><div>         5455 - 3010</div><div>         5456 - 3010</div><div>         5662 - 3112</div><div>         5723 - 3271</div><div>         5773 - 3112</div><div>         5783 - 3112</div><div>         5999 - 3688</div><div>         6073 - 3104</div><div>         6085 - 3194</div><div>         6090 - 3158</div><div>         6343 - 3356</div><div>         6502 - 3244</div><div>         6547 - 3010</div><div>         6548 - 3010</div><div>         6549 - 3010</div><div>         6582 - 3283</div><div>         6619 - 349</div><div>         6620 - 250</div><div>         6621 - 251</div><div>         6622 - 281</div><div>         6623 - 255</div><div>         6665 - 3282</div><div>         6666 - 3282</div><div>         6667 - 3282</div><div>         6668 - 3282</div><div>         6669 - 3282</div><div>         6714 - 3172</div><div>         6997 - 3226</div><div>         7100 - 919</div><div>         7279 - 86</div><div>         7648 - 3177</div><div>         7649 - 3177</div><div>         7845 - 3010</div><div>         7846 - 3010</div><div>         8182 - 3419</div><div>         8211 - 3299</div><div>         8880 - 3060</div><div>         8905 - 3052</div><div>         8906 - 3052</div><div>         9022 - 29</div><div>         9084 - 3837</div><div>         9100 - 3287</div><div>         9200 - 3424</div><div>         9201 - 3431</div><div>         9202 - 3429</div><div>         9203 - 3430</div><div>         9204 - 3434</div><div>         9205 - 3432</div><div>         9206 - 3435</div><div>         9207 - 3433</div><div>         9318 - 368</div><div>         9950 - 3010</div><div>         9951 - 3010</div><div>         9952 - 3010</div><div>        10080 - 3691</div><div>        12222 - 3199</div><div>        12223 - 3199</div><div>        13991 - 3158</div><div>        14247 - 3158</div><div>        14248 - 3158</div><div>        14249 - 3158</div><div>        15871 - 2790</div><div>        15988 - 3158</div><div>        15989 - 3158</div><div>        20500 - 3047</div><div>        24032 - 3177</div><div>        26137 - 3244</div><div>        27444 - 3405</div><div>        31335 - 3405</div><div>        33435 - 3331</div><div>        34572 - 3158</div><div>        40001 - 3390</div><div>        40002 - 3390</div><div>        40003 - 3390</div><div>        40004 - 3390</div><div>        40011 - 3390</div><div>        47808 - 3043</div><div><br></div><div>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</div><div>Initializing rule chains...</div><div>WARNING: /etc/snort/rules/local.rules(1) too many appids in rule. Max allowed 10</div><div><br></div><div>1 Snort rules read</div><div>    1 detection rules</div><div>    0 decoder rules</div><div>    0 preprocessor rules</div><div>1 Option Chains linked into 1 Chain Headers</div><div>0 Dynamic rules</div><div>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</div><div><br></div><div>+-------------------[Rule Port Counts]---------------------------------------</div><div>|             tcp     udp    icmp      ip</div><div>|     src       0       0       0       0</div><div>|     dst       0       0       0       0</div><div>|     any       1       0       0       0</div><div>|      nc       1       0       0       0</div><div>|     s+d       0       0       0       0</div><div>+----------------------------------------------------------------------------</div><div><br></div><div>+-----------------------[detection-filter-config]------------------------------</div><div>| memory-cap : 1048576 bytes</div><div>+-----------------------[detection-filter-rules]-------------------------------</div><div>| none</div><div>-------------------------------------------------------------------------------</div><div><br></div><div>+-----------------------[rate-filter-config]-----------------------------------</div><div>| memory-cap : 1048576 bytes</div><div>+-----------------------[rate-filter-rules]------------------------------------</div><div>| none</div><div>-------------------------------------------------------------------------------</div><div><br></div><div>+-----------------------[event-filter-config]----------------------------------</div><div>| memory-cap : 1048576 bytes</div><div>+-----------------------[event-filter-global]----------------------------------</div><div>+-----------------------[event-filter-local]-----------------------------------</div><div>| none</div><div>+-----------------------[suppression]------------------------------------------</div><div>| none</div><div>-------------------------------------------------------------------------------</div><div>Rule application order: activation->dynamic->pass->drop->sdrop->reject->alert->log</div><div>Verifying Preprocessor Configurations!</div><div><br></div><div>[ Port Based Pattern Matching Memory ]</div><div>+- [ Aho-Corasick Summary ] -------------------------------------</div><div>| Storage Format    : Full </div><div>| Finite Automaton  : DFA</div><div>| Alphabet Size     : 256 Chars</div><div>| Sizeof State      : 4 bytes</div><div>| Instances         : 2461</div><div>| Characters        : 61657</div><div>| States            : 46199</div><div>| Transitions       : 1383457</div><div>| State Density     : 11.7%</div><div>| Patterns          : 7344</div><div>| Match States      : 7568</div><div>| Memory (MB)       : 48.51</div><div>|   Patterns        : 0.68</div><div>|   Match Lists     : 1.12</div><div>|   DFA             : 45.82</div><div>+----------------------------------------------------------------</div><div>[ Number of patterns truncated to 20 bytes: 0 ]</div><div>afpacket DAQ configured to inline.</div><div>Acquiring network traffic from "eth0:wlan0".</div><div>Reload thread starting...</div><div>Reload thread started, thread 0x7f8ada54d700 (15335)</div><div>Set gid to 1001</div><div>Set uid to 999</div><div><br></div><div>        --== Initialization Complete ==--</div><div><br></div><div>   ,,_     -*> Snort! <*-</div><div>  o"  )~   Version 2.9.7.6 GRE (Build 285) </div><div>   ''''    By Martin Roesch & The Snort Team: <a href="http://www.snort.org/contact#team">http://www.snort.org/contact#team</a></div><div>           Copyright (C) 2014-2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.</div><div>           Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.</div><div>           Using libpcap version 1.5.3</div><div>           Using PCRE version: 8.31 2012-07-06</div><div>           Using ZLIB version: 1.2.8</div><div><br></div><div>           Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE  Version 2.4  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_SSH  Version 1.1  <Build 3></div><div>           Preprocessor Object: SF_SDF  Version 1.1  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: APPID  Version 1.1  <Build 4></div><div>           Preprocessor Object: SF_SSLPP  Version 1.1  <Build 4></div><div>           Preprocessor Object: SF_FTPTELNET  Version 1.2  <Build 13></div><div>           Preprocessor Object: SF_SMTP  Version 1.1  <Build 9></div><div>           Preprocessor Object: SF_MODBUS  Version 1.1  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_DCERPC2  Version 1.0  <Build 3></div><div>           Preprocessor Object: SF_GTP  Version 1.1  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_DNP3  Version 1.1  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_SIP  Version 1.1  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_IMAP  Version 1.0  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_REPUTATION  Version 1.1  <Build 1></div><div>           Preprocessor Object: SF_DNS  Version 1.1  <Build 4></div><div>           Preprocessor Object: SF_POP  Version 1.0  <Build 1></div><div>Commencing packet processing (pid=15333)</div><div>Decoding Ethernet</div><div>10/28-19:39:19.094832  [Drop] [**] [1:1000006:4] No access [**] [Priority: 0] [AppID: linkedin_contac] {TCP} <a href="http://23.67.137.227:443">23.67.137.227:443</a> -> <a href="http://192.168.6.114:39651">192.168.6.114:39651</a></div><div>^C*** Caught Int-Signal</div><div>===============================================================================</div><div>Run time for packet processing was 82.628417 seconds</div><div>Snort processed 4188 packets.</div><div>Snort ran for 0 days 0 hours 1 minutes 22 seconds</div><div>   Pkts/min:         4188</div><div>   Pkts/sec:           51</div><div>*** Opening /var/log/snort/appstats-u2.log.1446041392 for output</div><div>===============================================================================</div><div>Memory usage summary:</div><div>  Total non-mmapped bytes (arena):       40943616</div><div>  Bytes in mapped regions (hblkhd):      15011840</div><div>  Total allocated space (uordblks):      13870944</div><div>  Total free space (fordblks):           27072672</div><div>  Topmost releasable block (keepcost):   133360</div><div>===============================================================================</div><div>Packet I/O Totals:</div><div>   Received:         4162</div><div>   Analyzed:         4188 (100.625%)</div><div>    Dropped:            0 (  0.000%)</div><div>   Filtered:            0 (  0.000%)</div><div>Outstanding:            0 (  0.000%)</div><div>   Injected:            4</div><div>===============================================================================</div><div>Breakdown by protocol (includes rebuilt packets):</div><div>        Eth:         4203 (100.000%)</div><div>       VLAN:            0 (  0.000%)</div><div>        IP4:         2471 ( 58.791%)</div><div>       Frag:            0 (  0.000%)</div><div>       ICMP:            0 (  0.000%)</div><div>        UDP:         1055 ( 25.101%)</div><div>        TCP:         1368 ( 32.548%)</div><div>        IP6:          255 (  6.067%)</div><div>    IP6 Ext:          294 (  6.995%)</div><div>   IP6 Opts:           39 (  0.928%)</div><div>      Frag6:            0 (  0.000%)</div><div>      ICMP6:           96 (  2.284%)</div><div>       UDP6:          159 (  3.783%)</div><div>       TCP6:            0 (  0.000%)</div><div>     Teredo:            0 (  0.000%)</div><div>    ICMP-IP:            0 (  0.000%)</div><div>    IP4/IP4:            0 (  0.000%)</div><div>    IP4/IP6:            0 (  0.000%)</div><div>    IP6/IP4:            0 (  0.000%)</div><div>    IP6/IP6:            0 (  0.000%)</div><div>        GRE:            0 (  0.000%)</div><div>    GRE Eth:            0 (  0.000%)</div><div>   GRE VLAN:            0 (  0.000%)</div><div>    GRE IP4:            0 (  0.000%)</div><div>    GRE IP6:            0 (  0.000%)</div><div>GRE IP6 Ext:            0 (  0.000%)</div><div>   GRE PPTP:            0 (  0.000%)</div><div>    GRE ARP:            0 (  0.000%)</div><div>    GRE IPX:            0 (  0.000%)</div><div>   GRE Loop:            0 (  0.000%)</div><div>       MPLS:            0 (  0.000%)</div><div>        ARP:         1419 ( 33.762%)</div><div>        IPX:            0 (  0.000%)</div><div>   Eth Loop:            0 (  0.000%)</div><div>   Eth Disc:            0 (  0.000%)</div><div>   IP4 Disc:            0 (  0.000%)</div><div>   IP6 Disc:            0 (  0.000%)</div><div>   TCP Disc:            0 (  0.000%)</div><div>   UDP Disc:            0 (  0.000%)</div><div>  ICMP Disc:            0 (  0.000%)</div><div>All Discard:            0 (  0.000%)</div><div>      Other:          106 (  2.522%)</div><div>Bad Chk Sum:            0 (  0.000%)</div><div>    Bad TTL:            0 (  0.000%)</div><div>     S5 G 1:            7 (  0.167%)</div><div>     S5 G 2:            8 (  0.190%)</div><div>      Total:         4203</div><div>===============================================================================</div><div>Action Stats:</div><div>     Alerts:            1 (  0.024%)</div><div>     Logged:            1 (  0.024%)</div><div>     Passed:            0 (  0.000%)</div><div>Limits:</div><div>      Match:            0</div><div>      Queue:            0</div><div>        Log:            0</div><div>      Event:            0</div><div>      Alert:            0</div><div>Verdicts:</div><div>      Allow:         3996 ( 96.012%)</div><div>      Block:            0 (  0.000%)</div><div>    Replace:           83 (  1.994%)</div><div>  Whitelist:           86 (  2.066%)</div><div>  Blacklist:           23 (  0.553%)</div><div>     Ignore:            0 (  0.000%)</div><div>      Retry:            0 (  0.000%)</div><div>===============================================================================</div><div>Normalizer statistics:</div><div>              ip4::trim: 0</div><div>Would         ip4::trim: 0</div><div>               ip4::tos: 0</div><div>Would          ip4::tos: 0</div><div>                ip4::df: 0</div><div>Would           ip4::df: 0</div><div>                ip4::rf: 0</div><div>Would           ip4::rf: 0</div><div>               ip4::ttl: 0</div><div>Would          ip4::ttl: 0</div><div>              ip4::opts: 44</div><div>Would         ip4::opts: 0</div><div>            icmp4::echo: 0</div><div>Would       icmp4::echo: 0</div><div>               ip6::ttl: 0</div><div>Would          ip6::ttl: 0</div><div>              ip6::opts: 39</div><div>Would         ip6::opts: 0</div><div>            icmp6::echo: 0</div><div>Would       icmp6::echo: 0</div><div>           tcp::syn_opt: 0</div><div>Would      tcp::syn_opt: 0</div><div>               tcp::opt: 0</div><div>Would          tcp::opt: 0</div><div>               tcp::pad: 0</div><div>Would          tcp::pad: 0</div><div>               tcp::rsv: 0</div><div>Would          tcp::rsv: 0</div><div>                tcp::ns: 0</div><div>Would           tcp::ns: 0</div><div>               tcp::urp: 0</div><div>Would          tcp::urp: 0</div><div>           tcp::ecn_pkt: 0</div><div>Would      tcp::ecn_pkt: 0</div><div>            tcp::ts_ecr: 0</div><div>Would       tcp::ts_ecr: 0</div><div>           tcp::req_urg: 0</div><div>Would      tcp::req_urg: 0</div><div>           tcp::req_pay: 0</div><div>Would      tcp::req_pay: 0</div><div>           tcp::req_urp: 0</div><div>Would      tcp::req_urp: 0</div><div>           tcp::ecn_ssn: 0</div><div>Would      tcp::ecn_ssn: 0</div><div>            tcp::ts_nop: 0</div><div>Would       tcp::ts_nop: 0</div><div>          tcp::ips_data: 0</div><div>Would     tcp::ips_data: 0</div><div>             tcp::block: 0</div><div>Would        tcp::block: 0</div><div>          tcp::trim_syn: 0</div><div>Would     tcp::trim_syn: 0</div><div>          tcp::trim_rst: 0</div><div>Would     tcp::trim_rst: 0</div><div>          tcp::trim_win: 0</div><div>Would     tcp::trim_win: 0</div><div>          tcp::trim_mss: 0</div><div>Would     tcp::trim_mss: 0</div><div>===============================================================================</div><div>Frag3 statistics:</div><div>        Total Fragments: 0</div><div>      Frags Reassembled: 0</div><div>               Discards: 0</div><div>          Memory Faults: 0</div><div>               Timeouts: 0</div><div>               Overlaps: 0</div><div>              Anomalies: 0</div><div>                 Alerts: 0</div><div>                  Drops: 0</div><div>     FragTrackers Added: 0</div><div>    FragTrackers Dumped: 0</div><div>FragTrackers Auto Freed: 0</div><div>    Frag Nodes Inserted: 0</div><div>     Frag Nodes Deleted: 0</div><div>===============================================================================</div><div>===============================================================================</div><div>Stream statistics:</div><div>            Total sessions: 168</div><div>              TCP sessions: 26</div><div>              UDP sessions: 142</div><div>             ICMP sessions: 0</div><div>               IP sessions: 0</div><div>                TCP Prunes: 0</div><div>                UDP Prunes: 0</div><div>               ICMP Prunes: 0</div><div>                 IP Prunes: 0</div><div>TCP StreamTrackers Created: 26</div><div>TCP StreamTrackers Deleted: 26</div><div>              TCP Timeouts: 0</div><div>              TCP Overlaps: 0</div><div>       TCP Segments Queued: 625</div><div>     TCP Segments Released: 625</div><div>       TCP Rebuilt Packets: 312</div><div>         TCP Segments Used: 613</div><div>              TCP Discards: 0</div><div>                  TCP Gaps: 0</div><div>      UDP Sessions Created: 142</div><div>      UDP Sessions Deleted: 142</div><div>              UDP Timeouts: 0</div><div>              UDP Discards: 0</div><div>                    Events: 1</div><div>           Internal Events: 0</div><div>           TCP Port Filter</div><div>                  Filtered: 0</div><div>                 Inspected: 0</div><div>                   Tracked: 1331</div><div>           UDP Port Filter</div><div>                  Filtered: 0</div><div>                 Inspected: 0</div><div>                   Tracked: 142</div><div>===============================================================================</div><div>===============================================================================</div><div>SMTP Preprocessor Statistics</div><div>  Total sessions                                    : 0</div><div>  Max concurrent sessions                           : 0</div><div>===============================================================================</div><div>dcerpc2 Preprocessor Statistics</div><div>  Total sessions: 0</div><div>===============================================================================</div><div>SSL Preprocessor:</div><div>   SSL packets decoded: 96        </div><div>          Client Hello: 30        </div><div>          Server Hello: 30        </div><div>           Certificate: 28        </div><div>           Server Done: 14        </div><div>   Client Key Exchange: 2         </div><div>   Server Key Exchange: 7         </div><div>         Change Cipher: 8         </div><div>              Finished: 0         </div><div>    Client Application: 2         </div><div>    Server Application: 5         </div><div>                 Alert: 0         </div><div>  Unrecognized records: 22        </div><div>  Completed handshakes: 0         </div><div>        Bad handshakes: 0         </div><div>      Sessions ignored: 4         </div><div>    Detection disabled: 1         </div><div>===============================================================================</div><div>SIP Preprocessor Statistics</div><div>  Total sessions: 0</div><div>===============================================================================</div><div>Reputation Preprocessor Statistics</div><div>  Total Memory Allocated: 0</div><div>===============================================================================</div><div>Application Identification Preprocessor:</div><div>   Total packets received : 4500</div><div>  Total packets processed : 2567</div><div>    Total packets ignored : 1933</div><div>Service State:</div><div>Lua detector StatsLua Stats total memory usage 0 kb===============================================================================</div><div>Snort exiting</div><div><br></div><div><br></div><div><b>snort.conf:</b></div><div><div>navneet@...103...:~$ cat /etc/snort/snort.conf |grep -v ^#|grep -v ^$</div><div>ipvar HOME_NET <a href="http://192.168.6.0/24">192.168.6.0/24</a></div><div>ipvar EXTERNAL_NET !$HOME_NET</div><div>ipvar DNS_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar SMTP_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar HTTP_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar SQL_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar TELNET_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar SSH_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar FTP_SERVERS $HOME_NET</div><div>ipvar SIP_SERVERS $HOME_NET</div><div>portvar HTTP_PORTS [80,81,311,383,591,593,901,1220,1414,1741,1830,2301,2381,2809,3037,3128,3702,4343,4848,5250,6988,7000,7001,7144,7145,7510,7777,7779,8000,8008,8014,8028,8080,8085,8088,8090,8118,8123,8180,8181,8243,8280,8300,8800,8888,8899,9000,9060,9080,9090,9091,9443,9999,11371,34443,34444,41080,50002,55555]</div><div>portvar SHELLCODE_PORTS !80</div><div>portvar ORACLE_PORTS 1024:</div><div>portvar SSH_PORTS 22</div><div>portvar FTP_PORTS [21,2100,3535]</div><div>portvar SIP_PORTS [5060,5061,5600]</div><div>portvar FILE_DATA_PORTS [$HTTP_PORTS,110,143]</div><div>portvar GTP_PORTS [2123,2152,3386]</div><div>ipvar AIM_SERVERS [<a href="http://64.12.24.0/23,64.12.28.0/23,64.12.161.0/24,64.12.163.0/24,64.12.200.0/24,205.188.3.0/24,205.188.5.0/24,205.188.7.0/24,205.188.9.0/24,205.188.153.0/24,205.188.179.0/24,205.188.248.0/24">64.12.24.0/23,64.12.28.0/23,64.12.161.0/24,64.12.163.0/24,64.12.200.0/24,205.188.3.0/24,205.188.5.0/24,205.188.7.0/24,205.188.9.0/24,205.188.153.0/24,205.188.179.0/24,205.188.248.0/24</a>]</div><div>var RULE_PATH /etc/snort/rules</div><div>var SO_RULE_PATH /etc/snort/so_rules</div><div>var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules</div><div>var WHITE_LIST_PATH /etc/snort/rules</div><div>var BLACK_LIST_PATH /etc/snort/rules</div><div>config disable_decode_alerts</div><div>config disable_tcpopt_experimental_alerts</div><div>config disable_tcpopt_obsolete_alerts</div><div>config disable_tcpopt_ttcp_alerts</div><div>config disable_tcpopt_alerts</div><div>config disable_ipopt_alerts</div><div>config checksum_mode: all</div><div>config daq:afpacket</div><div>config daq_dir:/usr/local/lib/daq</div><div>config daq_mode:inline </div><div>config daq_var:buffer_size_mb=1024</div><div>config policy_mode:inline</div><div>config pcre_match_limit: 3500</div><div>config pcre_match_limit_recursion: 1500</div><div>config detection: search-method ac-split search-optimize max-pattern-len 20</div><div>config event_queue: max_queue 8 log 5 order_events content_length</div><div>config paf_max: 16000</div><div>dynamicpreprocessor directory /usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/</div><div>dynamicengine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/libsf_engine.so</div><div>preprocessor normalize_ip4</div><div>preprocessor normalize_tcp: ips ecn stream</div><div>preprocessor normalize_icmp4</div><div>preprocessor normalize_ip6</div><div>preprocessor normalize_icmp6</div><div>preprocessor frag3_global: max_frags 65536</div><div>preprocessor frag3_engine: policy windows detect_anomalies overlap_limit 10 min_fragment_length 100 timeout 180</div><div>preprocessor stream5_global: track_tcp yes, \</div><div>   track_udp yes, \</div><div>   track_icmp no, \ </div><div>   max_tcp 262144, \</div><div>   max_udp 131072, \</div><div>   max_active_responses 2, \</div><div>   min_response_seconds 5</div><div>preprocessor stream5_tcp: policy windows, detect_anomalies, require_3whs 180, \</div><div>   overlap_limit 10, small_segments 3 bytes 150, timeout 180, \</div><div>    ports client 21 22 23 25 42 53 79 109 110 111 113 119 135 136 137 139 143 \</div><div>        161 445 513 514 587 593 691 1433 1521 1741 2100 3306 6070 6665 6666 6667 6668 6669 \</div><div>        7000 8181 32770 32771 32772 32773 32774 32775 32776 32777 32778 32779, \</div><div>    ports both 80 81 311 383 443 465 563 591 593 636 901 989 992 993 994 995 1220 1414 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7907 7000 7001 7144 7145 7510 7802 7777 7779 \</div><div>        7801 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 \</div><div>        7917 7918 7919 7920 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090 9091 9443 9999 11371 34443 34444 41080 50002 55555</div><div>preprocessor stream5_udp: timeout 180</div><div>preprocessor http_inspect: global iis_unicode_map unicode.map 1252 compress_depth 65535 decompress_depth 65535 max_gzip_mem 104857600</div><div>preprocessor http_inspect_server: server default \</div><div>    http_methods { GET POST PUT SEARCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK NOTIFY POLL BCOPY BDELETE BMOVE LINK UNLINK OPTIONS HEAD DELETE TRACE TRACK CONNECT SOURCE SUBSCRIBE UNSUBSCRIBE PROPFIND PROPPATCH BPROPFIND BPROPPATCH RPC_CONNECT PROXY_SUCCESS BITS_POST CCM_POST SMS_POST RPC_IN_DATA RPC_OUT_DATA RPC_ECHO_DATA } \</div><div>    chunk_length 500000 \</div><div>    server_flow_depth 0 \</div><div>    client_flow_depth 0 \</div><div>    post_depth 65495 \</div><div>    oversize_dir_length 500 \</div><div>    max_header_length 750 \</div><div>    max_headers 100 \</div><div>    max_spaces 200 \</div><div>    small_chunk_length { 10 5 } \</div><div>    ports { 80 81 311 383 591 593 901 1220 1414 1741 1830 2301 2381 2809 3037 3128 3702 4343 4848 5250 6988 7000 7001 7144 7145 7510 7777 7779 8000 8008 8014 8028 8080 8085 8088 8090 8118 8123 8180 8181 8243 8280 8300 8800 8888 8899 9000 9060 9080 9090 9091 9443 9999 11371 34443 34444 41080 50002 55555 } \</div><div>    non_rfc_char { 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 } \</div><div>    enable_cookie \</div><div>    extended_response_inspection \</div><div>    inspect_gzip \</div><div>    normalize_utf \</div><div>    unlimited_decompress \</div><div>    normalize_javascript \</div><div>    apache_whitespace no \</div><div>    ascii no \</div><div>    bare_byte no \</div><div>    directory no \</div><div>    double_decode no \</div><div>    iis_backslash no \</div><div>    iis_delimiter no \</div><div>    iis_unicode no \</div><div>    multi_slash no \</div><div>    utf_8 no \</div><div>    u_encode yes \</div><div>    webroot no</div><div>preprocessor rpc_decode: 111 32770 32771 32772 32773 32774 32775 32776 32777 32778 32779 no_alert_multiple_requests no_alert_large_fragments no_alert_incomplete</div><div>preprocessor bo</div><div>preprocessor ftp_telnet: global inspection_type stateful encrypted_traffic no check_encrypted</div><div>preprocessor ftp_telnet_protocol: telnet \</div><div>    ayt_attack_thresh 20 \</div><div>    normalize ports { 23 } \</div><div>    detect_anomalies</div><div>preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp server default \</div><div>    def_max_param_len 100 \</div><div>    ports { 21 2100 3535 } \</div><div>    telnet_cmds yes \</div><div>    ignore_telnet_erase_cmds yes \</div><div>    ftp_cmds { ABOR ACCT ADAT ALLO APPE AUTH CCC CDUP } \</div><div>    ftp_cmds { CEL CLNT CMD CONF CWD DELE ENC EPRT } \</div><div>    ftp_cmds { EPSV ESTA ESTP FEAT HELP LANG LIST LPRT } \</div><div>    ftp_cmds { LPSV MACB MAIL MDTM MIC MKD MLSD MLST } \</div><div>    ftp_cmds { MODE NLST NOOP OPTS PASS PASV PBSZ PORT } \</div><div>    ftp_cmds { PROT PWD QUIT REIN REST RETR RMD RNFR } \</div><div>    ftp_cmds { RNTO SDUP SITE SIZE SMNT STAT STOR STOU } \</div><div>    ftp_cmds { STRU SYST TEST TYPE USER XCUP XCRC XCWD } \</div><div>    ftp_cmds { XMAS XMD5 XMKD XPWD XRCP XRMD XRSQ XSEM } \</div><div>    ftp_cmds { XSEN XSHA1 XSHA256 } \</div><div>    alt_max_param_len 0 { ABOR CCC CDUP ESTA FEAT LPSV NOOP PASV PWD QUIT REIN STOU SYST XCUP XPWD } \</div><div>    alt_max_param_len 200 { ALLO APPE CMD HELP NLST RETR RNFR STOR STOU XMKD } \</div><div>    alt_max_param_len 256 { CWD RNTO } \</div><div>    alt_max_param_len 400 { PORT } \</div><div>    alt_max_param_len 512 { SIZE } \</div><div>    chk_str_fmt { ACCT ADAT ALLO APPE AUTH CEL CLNT CMD } \</div><div>    chk_str_fmt { CONF CWD DELE ENC EPRT EPSV ESTP HELP } \</div><div>    chk_str_fmt { LANG LIST LPRT MACB MAIL MDTM MIC MKD } \</div><div>    chk_str_fmt { MLSD MLST MODE NLST OPTS PASS PBSZ PORT } \</div><div>    chk_str_fmt { PROT REST RETR RMD RNFR RNTO SDUP SITE } \</div><div>    chk_str_fmt { SIZE SMNT STAT STOR STRU TEST TYPE USER } \</div><div>    chk_str_fmt { XCRC XCWD XMAS XMD5 XMKD XRCP XRMD XRSQ } \ </div><div>    chk_str_fmt { XSEM XSEN XSHA1 XSHA256 } \</div><div>    cmd_validity ALLO < int [ char R int ] > \    </div><div>    cmd_validity EPSV < [ { char 12 | char A char L char L } ] > \</div><div>    cmd_validity MACB < string > \</div><div>    cmd_validity MDTM < [ date nnnnnnnnnnnnnn[.n[n[n]]] ] string > \</div><div>    cmd_validity MODE < char ASBCZ > \</div><div>    cmd_validity PORT < host_port > \</div><div>    cmd_validity PROT < char CSEP > \</div><div>    cmd_validity STRU < char FRPO [ string ] > \    </div><div>    cmd_validity TYPE < { char AE [ char NTC ] | char I | char L [ number ] } ></div><div>preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp client default \</div><div>    max_resp_len 256 \</div><div>    bounce yes \</div><div>    ignore_telnet_erase_cmds yes \</div><div>    telnet_cmds yes</div><div>preprocessor smtp: ports { 25 465 587 691 } \</div><div>    inspection_type stateful \</div><div>    b64_decode_depth 0 \</div><div>    qp_decode_depth 0 \</div><div>    bitenc_decode_depth 0 \</div><div>    uu_decode_depth 0 \</div><div>    log_mailfrom \</div><div>    log_rcptto \</div><div>    log_filename \</div><div>    log_email_hdrs \</div><div>    normalize cmds \</div><div>    normalize_cmds { ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO EMAL ESAM ESND ESOM ETRN EVFY } \</div><div>    normalize_cmds { EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT RSET SAML SEND SOML } \</div><div>    normalize_cmds { STARTTLS TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT X-DRCP X-ERCP X-EXCH50 } \</div><div>    normalize_cmds { X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \</div><div>    max_command_line_len 512 \</div><div>    max_header_line_len 1000 \</div><div>    max_response_line_len 512 \</div><div>    alt_max_command_line_len 260 { MAIL } \</div><div>    alt_max_command_line_len 300 { RCPT } \</div><div>    alt_max_command_line_len 500 { HELP HELO ETRN EHLO } \</div><div>    alt_max_command_line_len 255 { EXPN VRFY ATRN SIZE BDAT DEBUG EMAL ESAM ESND ESOM EVFY IDENT NOOP RSET } \</div><div>    alt_max_command_line_len 246 { SEND SAML SOML AUTH TURN ETRN DATA RSET QUIT ONEX QUEU STARTTLS TICK TIME TURNME VERB X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \</div><div>    valid_cmds { ATRN AUTH BDAT CHUNKING DATA DEBUG EHLO EMAL ESAM ESND ESOM ETRN EVFY } \ </div><div>    valid_cmds { EXPN HELO HELP IDENT MAIL NOOP ONEX QUEU QUIT RCPT RSET SAML SEND SOML } \</div><div>    valid_cmds { STARTTLS TICK TIME TURN TURNME VERB VRFY X-ADAT X-DRCP X-ERCP X-EXCH50 } \</div><div>    valid_cmds { X-EXPS X-LINK2STATE XADR XAUTH XCIR XEXCH50 XGEN XLICENSE XQUE XSTA XTRN XUSR } \</div><div>    xlink2state { enabled }</div><div>preprocessor ssh: server_ports { 22 } \</div><div>                  autodetect \</div><div>                  max_client_bytes 19600 \</div><div>                  max_encrypted_packets 20 \</div><div>                  max_server_version_len 100 \</div><div>                  enable_respoverflow enable_ssh1crc32 \</div><div>                  enable_srvoverflow enable_protomismatch</div><div>preprocessor dcerpc2: memcap 102400, events [co ]</div><div>preprocessor dcerpc2_server: default, policy WinXP, \</div><div>    detect [smb [139,445], tcp 135, udp 135, rpc-over-http-server 593], \</div><div>    autodetect [tcp 1025:, udp 1025:, rpc-over-http-server 1025:], \</div><div>    smb_max_chain 3, smb_invalid_shares ["C$", "D$", "ADMIN$"]</div><div>preprocessor dns: ports { 53 } enable_rdata_overflow</div><div>preprocessor ssl: ports { 443 465 563 636 989 992 993 994 995 7801 7802 7900 7901 7902 7903 7904 7905 7906 7907 7908 7909 7910 7911 7912 7913 7914 7915 7916 7917 7918 7919 7920 }, trustservers, noinspect_encrypted</div><div>preprocessor sensitive_data: alert_threshold 25</div><div>preprocessor sip: max_sessions 40000, \</div><div>   ports { 5060 5061 5600 }, \</div><div>   methods { invite \</div><div>             cancel \</div><div>             ack \</div><div>             bye \</div><div>             register \</div><div>             options \</div><div>             refer \</div><div>             subscribe \</div><div>             update \</div><div>             join \</div><div>             info \</div><div>             message \</div><div>             notify \</div><div>             benotify \</div><div>             do \</div><div>             qauth \</div><div>             sprack \</div><div>             publish \</div><div>             service \</div><div>             unsubscribe \</div><div>             prack }, \</div><div>   max_uri_len 512, \</div><div>   max_call_id_len 80, \</div><div>   max_requestName_len 20, \</div><div>   max_from_len 256, \</div><div>   max_to_len 256, \</div><div>   max_via_len 1024, \</div><div>   max_contact_len 512, \</div><div>   max_content_len 2048 </div><div>preprocessor imap: \</div><div>   ports { 143 } \</div><div>   b64_decode_depth 0 \</div><div>   qp_decode_depth 0 \</div><div>   bitenc_decode_depth 0 \</div><div>   uu_decode_depth 0</div><div>preprocessor pop: \</div><div>   ports { 110 } \</div><div>   b64_decode_depth 0 \</div><div>   qp_decode_depth 0 \</div><div>   bitenc_decode_depth 0 \</div><div>   uu_decode_depth 0</div><div>preprocessor modbus: ports { 502 }</div><div>preprocessor dnp3: ports { 20000 } \</div><div>   memcap 262144 \</div><div>   check_crc</div><div>preprocessor reputation: \</div><div>   memcap 500, \</div><div>   priority whitelist, \</div><div>   nested_ip inner, \</div><div>   whitelist $WHITE_LIST_PATH/white_list.rules, \</div><div>   blacklist $BLACK_LIST_PATH/black_list.rules </div><div>preprocessor appid: app_stats_filename appstats-u2.log, \</div><div>   app_stats_period 60, \</div><div>   app_detector_dir /etc/snort/rules</div><div>output unified2: filename snort.log, limit 128, appid_event_types</div><div>include classification.config</div><div>include reference.config</div><div>include rules/local.rules</div><div>include rules/snort.rules</div><div>include threshold.conf</div></div><div style="font-weight:bold"><br></div></div><div style="font-weight:bold"><br></div><div>Please help me with understanding the issue causing such behaviour.</div><div><br></div><div>--</div><div>Regards</div><div>Navneet</div></div>