[Snort-devel] TTL & Byte rate limit

Cahit Eyigünlü cahit.eyigunlu at ...3577...
Mon Jun 1 19:23:53 EDT 2015


We are under a type of spoofed attack. And we need to protect to destination server. We decide that to block packet size on same ttl , but is there any way to build a rule to rate limit data bytes from same TTL  ?

[SPDNet Telekomünikasyon  A.S. Logo]<http://https://www.spd.net.tr/>

Cahit Eyigünlü
SPDNet Telekomünikasyon A.S.
+908508409773
75. Yl Mahallesi 5301 Sk No:24/A - MANSA 45100
[WebsiteGB]<http://https://www.spd.net.tr/>   [email] <mailto:cahit.eyigunlu at ...3577...>     [:inkedIn button] <http://https://www.linkedin.com/company/spdnet>    [Twitter button] <https://twitter.com/NetSpd>    [Facebook button] <https://www.facebook.com/SpdNetTR>


Bu e-posta kişiye özel olup, gizli bilgiler içeriyor olabilir. Eğer bu e-posta size yanlışlıkla ulaşmışsa, içeriğini hiç bir şekilde kullanmayınız ve ekli dosyaları açmayınız. Bu e-posta virüslere karşı anti-virüs sistemleri tarafından taranmıştır. Ancak SPDNET, bu e-postanın - virüs koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virüs içermediğini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.snort.org/pipermail/snort-devel/attachments/20150601/dc38a15d/attachment.html>


More information about the Snort-devel mailing list